KonkursyWydarzenia sportoweZ życia szkoły

Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach

Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego
Szkół Podstawowych w Szachach
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PATRONAT:
• Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk

ORGANIZATORZY:
• Pomorska Federacja Sportu
• Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
• Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk

INSTYTUCJE WSPÓŁFINANSUJĄCE:
• Samorząd Województwa Pomorskiego
• Pomorska Federacja Sportu

CEL GŁÓWNY:
• popularyzacja wartościowego spędzania czasu w wirtualnym środowisku
CEL SZCZEGÓŁOWE:
• promocja „królewskiej” gry
• podniesienie poziomu szachowego zawodników
• propagowanie zasad fair play
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci
• budowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w warunkach izolacji
społecznej.

TERMIN: 26.04.-10.05.2020
ADRESACI:
• uczniowie szkół podstawowych województwa pomorskiego

ZGŁOSZENIA: 21-23.04.2020 r. – przyjmowanie zgłoszeń pomorskich szkół przez upoważnioną osobę, drogą elektroniczną na adres: biuro@pwzszach.org.pl, zawierających następujące informacje:

 • dane Szkoły: pełna nazwa, adres, imię i nazwisko Dyrektora, adres e-mail, nr tel. kom.
 • dane Uczniów: imię i nazwisko, klasa, adres e-mail oraz nick na Chess.com (niezbędne jest założenie konta – rejestracja darmowego konta: chess.com/register )
 • Oświadczenie RODO uczestnika

24.04.2020 r. – weryfikacja zgłoszeń, potwierdzenie udziału i przekazanie szczegółów organizacyjnych.

PROGRAM:

 • 26.04.2020 r. (niedziela) 1. Pomorski Szachowy Turniej Online SP
 • 03.05.2020 r. (niedziela) 2. Pomorski Szachowy Turniej Online SP
 • 10.05.2020 r. (niedziela) 3. Pomorski Szachowy Turniej Online SP
 • Rozpoczęcie rozgrywek o godzinie 10:00

SYSTEM ROZGRYWEK:

7 rund systemem szwajcarskim, tempo gry 15 minut na partię

KLASYFIKACJA:

Puchar obejmuje możliwość zdobycia punktacji w każdej z trzech edycji Turnieju. Punktacja sumuje się. 11.05.2020 r. nastąpi ogłoszenie wyników końcowych.

NAGRODY:

 • 5 nagród w klasyfikacji indywidualnej (0-III SP)
 • 5 nagród w klasyfikacji indywidualnej (IV-VIII SP)
 • 3 nagrody w klasyfikacji drużynowej (szkolnej)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem elektronicznej platformy szachowej Chess.com

Zawodnicy uczestniczący w Pucharze zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych.

Regulamin rozgrywek wraz ze szczegółową punktacją przekazany zostanie szkołom po zakwalifikowaniu.

Zgłoszenie uczniów obejmuje wyrażenie zgód rodziców (prawnych opiekunów) na:

 • udział ucznia w Pucharze
 • publikację wizerunku i upublicznienie danych dziecka biorącego udział w Pucharze.

Administratorem danych osobowych związanych z organizacją Pucharu jest Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy. Wojewódzki Koordynatorem Pucharu – Anna Mrozińska. Kontakt:

 •  e-mail: biuro@pwzszach.org.pl
 • tel.: 531 909 899

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Komunikat_Puchar_SP

zgoda_rodzicow

 

 

Poleć tą stronę znajomym