Stołówka

I. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z 7.09.1991. o systemie oświaty ( Dz.U.2004 Nr 256 p.2572 ze zmianami), Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r.

 WYDAWANIE POSIŁKÓW:

  1. Posiłki wydawane są od godziny 11:30 do 13:45;
  2. W stołówce wywieszony jest jadłospis zatwierdzony przez Szefową Kuchni i Intendenta;
  3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

  1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania;
  2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce;
  3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają Wychowawcy Świetlicy;
  4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.

O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDYNI.

 

 

Poleć tą stronę znajomym