Klasa 8

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Harmonogram egzaminu:

TERMIN GŁÓWNY

 • Język polski 23 maja 2023 roku (wtorek) – godzina 9:00
 • Matematyka 24 maja 2023 roku (środa) – godzina 9:00
 • Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 roku (czwartek) – godzina 9:00

TERMIN DODATKOWY

 • Język polski 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) – godzina 9:00
 • Matematyka 13 czerwca 2023 roku (wtorek) – godzina 9:00
 • Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 roku (środa) – godzina 9:00

Czas trwania egzaminu:

– Język polski – 120 minut (do 180 minut uczniowie z dostosowaniem).

– Matematyka – 100 minut (do 150 minut uczniowie z dostosowaniem).

– Język obcy nowożytny – 90 minut (do 135 minut uczniowie z dostosowaniem).

 

Pamiętaj, aby na egzamin przynieść:

 • dokument stwierdzający tożsamość;
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem);
 • na egzaminie z matematyki zdający powinien mieć linijkę.

Do sali egzaminacyjnej uczeń ma zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych.

 

WAŻNE TERMINY PO EGZAMINIE:

03 lipca 2023 roku – ogłoszenie wyników egzaminu i przekazanie wyników szkołom.

06 lipca 2023 roku – wydanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

REKRUTACJA 2022/2023

Informator dla ósmoklasisty o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych

https://heyzine.com/flip-book/daa82be4cc.html#page/6

 

NABÓR ELEKTRONICZNY W SYSTEMIE VULCAN

 • od 15 maja 2023 roku godz. 8.00 do 20.06.2023 roku godz. 15:00 – ZŁOŻENIE WNIOSKU.
 • od 31 maja 2023 roku godz. 8.00 do 12 czerwca 2023 roku godz. 15:00 – Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, kompetencji językowych oraz predyspozycji językowych (klasy wstępne).
 • od 23 czerwca 2023 roku godz. 8.00 do 12 lipca 2023 godz. 15:00 – DOSTARCZENIE dokumentów potwierdzających osiągnięcia (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty). Możliwość dokonania zmian wcześniej złożonego wniosku lub możliwość złożenia nowego wniosku.
 • 19 lipca 2023 roku godzina 13:00 – PUBLIKACJA LIST ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA.
 • od 20 lipca 2023 roku godz. 8.00 do 26 lipca 2023 roku godz. 15:00 – POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI.
 • 27 lipca 2023 roku godz. 13:00 – PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH.

 

Link do filmu instruktażowego:

 

JAK LICZYĆ PUNKTY W REKRUTACJI

https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

Poleć tą stronę znajomym