KomunikatyZ życia szkoły

„Style uczenia”

Na przełomie września i października w klasach 4-7 oraz II-III, przeprowadzono badanie dotyczące preferowanych stylów uczenia się. Testy były różne dla grupy wiekowej 4-6 oraz 7- II i III.

Celem badania było określenie stylu każdego ucznia – mając świadomość preferowanego stylu, możemy tak organizować środowisko nauki i metody pracy, by uczyć się szybko i efektywnie.

Styl uczenia wpływa nie tylko na naukę szkoloną, ale zdobywanie wiedzy i doświadczenia we wszystkich dziedzinach życia, w każdej sytuacji.

W naszym badaniu skupiliśmy się na stylach uczenia: wzrokowym, słuchowym, ruchowym/czuciowym. Wyniki testów tj informacja o preferowanym przez dziecko stylu uczenia – znajdują się u psychologa szkolnego oraz wychowawców klas – zostaną przekazane rodzicom podczas zebrań oraz wyjaśnione dzieciom podczas godzin wychowawczych.

Poniżej zamieszczone są opisy poszczególnych stylów oraz wskazówki do skutecznej pracy.
W wielu przypadkach wynik badania ujawnia więcej niż jeden styl, w nielicznych przypadkach wszystkie badane style.
W takiej sytuacji mówimy o stylu mieszanym – odbiór informacji powinien odbywać się na 2 lub więcej kanałach jednocześnie.

WZROKOWCY

•   szybko przyswajają informacje wizualne
•   lubią porządek
•   wolą czytać instrukcję
•   robią plan i stosują się do niego
•   informacje układają systematycznie
•   lubią wykresy tabele i materiały drukowane takie jak książki i czasopisma
•   mogą uczyć się, słuchając muzyki
•   wygląd pomieszczenia inspirujący i kolorowy
•   wygodne siedzenie
•   wykresy, tabele, mapy myśli
•   kontakt wzrokowy z rozmówcą
•   mogą uczyć się, słuchając muzyki instrumentalnej

Najchętniej uczą się poprzez :

•   patrzenie
•   obserwowanie
•   czytanie
•   demonstracje

Używają takich zwrotów i słów jak np.:
widok, przegląd, oko w oko, punkt widzenia, to jest jasne, naświetlać, wyraźny obraz, zauważyć
Uczy się korzystając z kolorowych plansz, wykresów.
Myśląc ma tendencję do spoglądania w górę, słuchając potrzebuje kontaktu wzrokowego z mówcą. Ma dobrą pamięć do wizualnych elementów (do materiału wydrukowanego, narysowanego).
Ucząc się siedzi dość spokojnie, zazwyczaj szybko mówi. Komunikaty werbalne zamienia na obraz. Uczy się szybko jeżeli informacje są uporządkowane. Gdy mówi jest dobrze widoczny. Zwraca uwagę na kolor, kształt, ładny wygląd stroju, mieszkania, książki..
Podczas nauki pamiętaj…
– stwórz materiał graficzny tego co się uczysz – sporządzaj mapy myśli  – wyobrażaj sobie dany problem i sposób jego rozwiązania – rób notatki, używaj cienkopisów, mazaków, zakreślaczy
Podczas nauki języków obcych pamiętaj…
– sporządzaj rysunki – znaczenia danych słówek – sporządzaj mapy myśli – zapisuj nowo poznane słowa – sporządzaj karteczki, notatki, z nieznanymi słowami, naklejaj je na miejsca na które często patrzysz – wyobrażaj sobie to słowo i jego znaczenie – omawiaj scenki i rysunki
wyobrażaj sobie siebie mówiącego w obcym języku – staraj się dużo pisać w obcym języku

SŁUCHOWCY

•   zwracają uwagę na to, jak kto mówi
•   są znakomitymi rozmówcami
•   ćwiczą dużo razy by się potem nie pomylić
•   w czasie uczenia się nie mogą słuchać muzyki (choć bardzo ją lubią)
•   bywają duszą towarzyską
•   nie cierpią ciszy
•   są wrażliwi na dźwięki
•   najlepiej relaksują się słuchając dźwięków przyrody
•   muszą dobrze słyszeć rozmówcę
•   kojarzą nowe informacje z rytmem, muzyką, rymem, rymowanką
•   potrzebują opowiedzieć komuś o tym czego się nauczyli
•   są spokojnymi i pogodnymi ludźmi, lubią muzykę
•   nie cierpią ciszy, gdy ona nastąpi zaczynają pukać, stukać, nucić

Najchętniej uczą się poprzez :

•   aktywne i uważne przysłuchiwanie się
•   słuchanie siebie lub innych
•   słuchanie nagrań

Używają takich zwrotów i słów jak np. :
słyszalny, głośny, cichy, melodyjny, akcentować, dobry ton, przyjemny dla ucha, jest na tej samej fali

Uczy się zazwyczaj słuchając, mówiąc na głos. Potrzebuje ciągłych bodźców słuchowych, ale podczas nauki preferuje ciszę, bodźce słuchowe mogą nadmiernie koncentrować jego uwagę. Gdy mówi jest dobrze słyszany. Nie potrzebuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą. Ma dobrą pamięć do dialogów, muzyki, dźwięków…

Podczas nauki pamiętaj…
twórz mapy myśli i na głos omawiaj jej elementy – czytaj tekst na głos – dyskutuj z kimś o danym problemie, wytłumacz go i pozwól sobie go wytłumaczyć – ucz się w ciszy, muzyka czy inne hałasy mogą nadmiernie koncentrować Twoją uwagę

Podczas nauki języków obcych pamiętaj…
staraj się dużo mówić w obcym języku – stwarzaj obcojęzyczną atmosferę – wypowiadaj na głos nieznane słowa, zwracając uwagę na ich wymowę – nagrywaj nieznane słówka/zwroty i odtwarzaj je – oglądaj obcojęzyczne filmy, słuchaj obcojęzycznej stacji radiowej, śpiewaj obcojęzyczne piosenki

RUCHOWCY / CZUCIOWCY

•   poprzez pisanie lepiej zapamiętują nowy materiał
•   słuchając ulubionej muzyki lepiej myślą i zapamiętują
•   zwykle zapisują to co widzą i słyszą
•   doskonale zapamiętują ciepłe emocje
• czytając powinni poczuć to co czują i przeżywają postacie
•   robią się niespokojni gdy muszą przebywać jakiś czas w bezruchu
•   lubią rozmawiać w czasie ćwiczeń lub pracy
•   potrafią uczyć się przy muzyce jak i w ciszy
•   znakomicie pomagają im gry edukacyjne odgrywanie ról i współzawodnictwo
•   lubią pisać na tablicy lub na dużych planszach
•   uczą się wykonując rysunki i szkice
•   wykorzystują wyobraźnie i intuicję
•   wzruszają się na smutnych scenach filmu
•   podczas czytania robią notatki kolorowymi pisakami
•   uczą się rysując szkicując modelując lub rzeźbiąc i wykonując diagramy
•   mapy z wieloma ilustracjami pomagają im w zapoznaniu się i nowym materiałem
•   przed rozpoczęciem nauki powinni przejrzeć cały rozdział, wykresy i ilustracje
•   gdy się uczą otoczenie powinno pozostać nie ruchome bo ich to rozprasza
•   mogą pracować w ciszy jak i przy muzyce
•   często zajmują się kilkoma projektami naraz
•   zwykle nie dotrzymują ustalonego terminu
•   aby lepiej się uczyć muszą utrzymywać swoje ciało w ruchu

Najchętniej uczą się poprzez :
•   dotknięcie czegoś poprzez ręce palce i skórę
•   coś związanego z emocjami
•   wykonywanie danej czynności
•   zaangażowanie
•   doświadczenia i eksperymenty

Używają takich zwrotów i słów jak np.:
czuję, mam wrażenie , mam poczucie, odczuwam
naładowany, czuję, płynę, mam przeczucie, czuje nacisk, gorący temat, śliska sprawa,

Podczas nauki swobodnie rozsiada się, bawiąc się długopisem czy innym przedmiotem. Jest zaangażowany w aktywność ruchową, uczy się gdy ciało jest w ruchu. Gdy coś się dzieje ciekawego w otoczeniu wodzi za tym wzrokiem. Ma dobrą pamięć do działań i ruchów ciała. Patrząc na innych odczytuje ich mowę ciała. Lubi pracować w środowisku przyjaznym fizycznie i emocjonalnie.
Podczas nauki pamiętaj…
– sporządzaj plan pracy  – odgrywaj scenki – twórz wizualizację tego co się uczysz – jak się uczysz spaceruj, idź do parku, buduj skojarzenia
Podczas nauki języków obcych pamiętaj…
– odgrywaj scenki w obcym języku – czytaj nieznane słówka będąc w ruchu – bierz do ręki przedmioty, których znaczenie w obcym języku chcesz zapamiętać – gestykuluj podczas mówienia w obcym języku

Poleć tą stronę znajomym

Dodaj komentarz