Kalendarz szkolny

04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
08.09.2023 Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
13.09.2023 Zebranie z rodzicami klas 0-3
14.09.2023 Zebranie z rodzicami klas 4-8
15.09.2023 Sprzątanie świata „Sprzątanie świata łączy ludzi”
27.09.2023 Pasowanie na ucznia klasa 1a i 1b
28.09.2023 Europejski Tydzień Sportu
06.10.2023 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
13.10.2023 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
02.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
03.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
07.11.2023 Egzamin próbny – język polski
08.11.2023 Egzamin próbny – matematyka
09.11.2023 Egzamin próbny – język obcy nowożytny
10.11.2023 Apel z okazji Święta Niepodległości
15.11.2023 Konsultacje
16.11.2023 Konsultacje

Zebrania z rodzicami w klasach VIII

23.11.2023 Dzień brytyjski
do 15.12.2023 Wystawienia ocen niedostatecznych i nagannych z zachowania
22.12.2023 Klasowe spotkania świąteczne
23.12 – 31.12 Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2024 Nowy Rok – dzień wolny od pracy
do 15.01.2024 Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen
do 22.01.2024 Wystawienie ocen śródrocznych
26.01.2024 Koniec semestru I
29.01-11.02 Ferie zimowe
12.02.2024 Początek II semestru
14.02.2024 Zebranie z rodzicami
15.02.2024 Zebranie z rodzicami
07.03.2024 Dzień Otwarty Szkoły
28.03-02.04 Wiosenna przerwa świąteczna
30.04.2024 Apel z okazji święta Konstytucji 3 maja
01.05.2024 Święto Pracy – dzień wolny od pracy
02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
03.05.2024 Święto Konstytucji – dzień wolny od pracy
do 07.05.2024 Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych
08.05.2024 Zebrania/ konsultacje klasy 0-3
09.05.2024 Zebranie klasy VIII

Zebranie/ konsultacje klasy IV-VII

14.05.2024 Egzamin ósmoklasisty – język polski

(klasy IV-VII dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

15.05.2024 Egzamin ósmoklasisty – matematyka

(klasy IV-VII dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

(klasy IV-VII dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

do 29.05.2024 Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen
29.05.2024 Dzień dziecka – Miasteczko
30.05.2024 Boże Ciało – dzień wolny od pracy
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
do 07.06.2024 Wystawienie ocen rocznych
21.06.2024 Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Poleć tą stronę znajomym