Kalendarz szkolny

Kalendarz/Dni wolne/Uroczystości szkolne:

2 września (poniedziałek) – Rozpoczęcie roku szkolnego

11-12 września (środa-czwarte ) – Zebrania z rodzicami

20 września (piątek) – Sprzątanie Świata „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”

26 września (czwartek) – Europejski Tydzień Sportu „Sportowy Mikser II”

27 września ( czwartek ) – Pasowanie na ucznia klasy 1a i 1b

3 października (czwartek) – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października (piątek) – Pasowanie na Świetliczaka

14 października (poniedziałek) – Dzień Edukacji Narodowej – apel

24 października (czwartek) – Konsultacje z rodzicami, zebranie kl. 8 przed egzaminem

1 listopada (piątek) – Dzień Wszystkich Świętych  – dzień wolny od pracy

7 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości – apel

11 listopada (poniedziałek) – Parada z okazji Święta Niepodległości – dzień wolny od pracy

XI/XII – próbny egzamin dla uczniów klas VIII

5 grudnia (czwartek) – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nagannych i nieodpowiednich z zachowania

5 grudnia (czwartek) – konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami ndst

16 grudnia (poniedziałek) – wystawienie wszystkich przewidywanych ocen

17 grudnia (wtorek) –   Koncert Świąteczny

20 grudnia (piątek) – spotkania świąteczne

22 grudnia – 1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

3 stycznia (piątek) – wystawienie ocen śródrocznych

6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy

8-9 stycznia (środa-czwartek) – zebrania z rodzicami, konsultacje

10 stycznia (piątek) – koniec I semestru

27 stycznia (poniedziałek) – początek II semestru

28 lutego (piątek) – Dzień Języków Obcych

marzec 2020 – Rekolekcje Wielkopostne

marzec 2020 – Dzień Bałtyku

7 marca (sobota) – Dzień Otwarty Szkoły

20 marca (piątek) – Obchody 60-lecia Szkoły

25-26 marca (środa-czwartek) – zebrania z rodzicami + kl. 8 przed egzaminem

marzec 2020 – Konkurs Zagadkus

9-14 kwietnia – Wiosenna Przerwa Świąteczna

kwiecień 2020 – Obchody Dnia Ziemi

21 kwietnia (wtorek) – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – język polski: kl. 4-7 (dni wolne od zajęć edukacyjnych, P-3 oraz świetlica pracują bez zmian)

22 kwietnia (środa) – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – matematyka: kl. 4-7 (dni wolne od zajęć edukacyjnych, P-3 oraz świetlica pracują bez zmian)

23 kwietnia (czwartek) – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – język obcy nowożytny: kl. 4-7 (dni wolne od zajęć edukacyjnych, P-3 oraz świetlica pracują bez zmian)

30 kwietnia (czwartek) – Apel o okazji Święta Konstytucji 3 Maja

1 maja (piątek) – Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15 maja (piątek) – wystawienie przewidywanych ocen ndst i nagannych z zachowania

20-21 maja (środa-czwartek) – zebrania z rodzicami

maj 2020 – Dzień Języka Polskiego

2 czerwca (wtorek) – wystawienie wszystkich przewidywanych ocen

10 czerwca (środa) – wystawienie oceń rocznych i końcoworocznych

11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od pracy

12 czerwca (piątek) – DZIEŃ WOLNY OD PRACY (odpracowany 21.03.2020)

czerwiec 2020 – Bal Absolwentów Szkoły Podstawowej

26 czerwca (piątek) – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Poleć tą stronę znajomym