Kalendarz szkolny

Kalendarz/Dni wolne/Uroczystości szkolne:

 

1 września  – Rozpoczęcie roku szkolnego

6 września – Narodowe Czytanie

14-15 września – Zebrania z rodzicami

16 września  – Sprzątanie Świata „Wszystkie śmieci nasze są”

23 września – Europejski Tydzień Sportu

27 września – Pasowanie na ucznia klasy 1a, 1b oraz 1-2 obc

7 października – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

13 października – Apel z okazji KEN

14 października – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17-21 października – Ogólnopolski projekt „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”

31 października – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

listopad 2022 – Dzień Integracji Międzynarodowej

1 listopada – Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy

2-9 listopada – Konkurs Kaligrafii Hymnu Polskiego

8 listopada – Egzaminy próbne ósmoklasisty – język polski

9 listopada – Egzaminy próbne ósmoklasisty – matematyka

10 listopada – Egzaminy próbne ósmoklasisty – język obcy nowożytny

10 listopada – Apel z okazji Święta Niepodległości

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny od pracy

16-17 listopada – Zebrania z rodzicami

24 listopada – Dzień Amerykański

22 grudnia – spotkania świąteczne

23 grudnia – 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna i ferie zimowe

1 stycznia – Nowy Rok – dzień wolny od pracy

do 3 stycznia – wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych oraz nagannych z zachowania

6 stycznia – Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy

16-29 stycznia – Ferie Zimowe

do 3 lutego – wystawienie wszystkich przewidywanych ocen

do 10 lutego – wystawienie ocen śródrocznych

11 lutego – Dzień Języka Ojczystego

17 lutego – koniec I semestru

20 lutego – początek II semestru

22-23 lutego – Zebrania z rodzicami

marzec 2023 – Dzień Bałtyku

17 marzec 2023 – Dzień Otwarty Szkoły

marzec 2023 – Zagadkus

marzec/kwiecień 2023 – Rekolekcje Wielkopostne

6 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Sportu na Rzecz Rozwoju i Pokoju

6-11 kwietnia – Wiosenna Przerwa Świąteczna

kwiecień 2023 – Obchody Dnia Ziemi

28 kwietnia – Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

do 28 kwietnia – Wystawienie przewidywanych ocen ndst i nagannych z zachowania

1 maja – Święto Pracy – dzień wolny od pracy

2 maja – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15-19 maja – Olimpiada Przedszkolaka

19 maja – Międzynarodowe Święto Wyszywanki

17-18 maja – Zebranie z rodzicami

23maj – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – język polski: kl. 4-7 (dni wolne od zajęć edukacyjnych)

24 maj – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – matematyka: kl. 4-7 (dni wolne od zajęć edukacyjnych)

25 maj – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – język obcy nowożytny: kl. 4-7 (dni wolne od zajęć edukacyjnych)

do 29 maja – Wystawienie wszystkich przewidywanych ocen

1 czerwca – Dzień Dziecka

do 7 czerwca – Wystawienie ocen rocznych i końcowych

8 czerwca – Boże Ciało – dzień wolny od pracy

9 czerwca – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

czerwiec 2023 – Bal Absolwentów Szkoły Podstawowej

19-20 czerwca – Dzień Sportu

23 czerwca – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Poleć tą stronę znajomym