Samorząd Uczniowski

Zarząd:

  • Tymoteusz Matwiejczyk – przewodniczący,
  • Zofia Trzeciak – zastępca przewodniczącego

Opiekunowie:

  1. Klasy 0-3: p. Elżbieta Sobocińska, p.Mariola Nowak
  2. Klasy 4-8: p. Jolanta Głodowska, p. Marzena Rydzewska

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych,
  • realizowanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

Regulamin Samorządu

Prezentujemy pierwszy numer gazetki szkolnej „Mały Przegląd” tworzonej przez dzieci i dla dzieci. Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły, od klasy zero po młodzież w klasie ósmej, do pisania, rysowania, twórczej pracy. W naszej gazetce jest miejsce dla każdego. Nauczyciele służą pomocą, ale to wszystko jest w naszych rękach.
Chętni, z pomysłami zgłaszajcie się do Zuzi Matwiejczyk VI A i Kaliny Pniewskiej VI A. Odwagi! Czekamy na Wasze pomysły. Twoje nazwisko może znaleźć się już w kolejnym numerze.
Mały Przegląd – Gazetka szkolna – wydanie drugie – po jednym egzemplarzu otrzymała każda klasa do bezpośredniego czytania np. z wychowawcą podczas lekcji wychowawczych. Każdy chętny może też zapoznać się z wnętrzem nowego numeru tu: Mały-Przegląd-2
Czerwiec 2021
Dzięki inicjatywie Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w toaletach starszych dziewczynek zawisły różowe skrzyneczki z zapasem środków higienicznych, do bezpośredniego wykorzystania przez osoby potrzebujące takiego wsparcia. Zależy nam, aby uczennice czuły się w szkole komfortowo i miały poczucie, że w nieoczekiwanej sytuacji zawsze będą mogły skorzystać z zawartości skrzyneczki. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w realizacji całego przedsięwzięcia!
Poleć tą stronę znajomym