Samorząd Uczniowski

Zarząd:

  • Franciszek Malko – przewodniczący,
  • Zofia Trzeciak – zastępca przewodniczącego

Opiekunowie:

  1. Klasy 0-3: p. Aleksandra Duraj, p. Sylwia Kufta
  2. Klasy 4-6: p. Marzena Rydzewska
  3. Klasy 7-8: p. Marta Marczuk

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych,
  • realizowanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

 

Regulamin Samorządu

 

Poleć tą stronę znajomym