Samorząd Uczniowski

Zarząd:

  • Jakub Weronis – przewodniczący,
  • Marta Weronis,
  • Julian Remus.

Opiekunowie:

  • mgr Magdalena Szreder,
  • mgr Alicja Smolińska.

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych,
  • realizowanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
Poleć tą stronę znajomym