Ogłoszenia dla Rodziców

Ubezpieczenie NNW

Numer polisy na rok szkolny 2020/2021 w towarzystwie Signal Iduna: 382691 Assistance: 22 505 65 06
Zgłoszenie szkody: https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/

 

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania /higienistek szkolnych / pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Zalecenia_Krajowego_Konsultanta_w_Dziedzinie_Pielęgniarstwa_Pediatrycznego_dla_pielęgniarekhigienistek_szkolnych

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie SP nr 26 w okresie pandemii

Procedury bezpieczeństwa na terenie SP 26 w Gdyni w okresie pandemii Covid19

 

Stomatologia szkolna

Opiekę realizowana będzie w placówkach:

 • Gdynia, Wawrzyniaka 4
 • Gdynia, Żwirki i Wigury 14

Rejestracja telefoniczna 58 743 17 21

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

 •  fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów)
 •  lakierowanie
 • lakowanie szczelin oraz bruzd
 •  leczenie

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 • dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne)
 • uczniowie powyżej 19 roku życia (podstawowe świadczenia ogólnostomatologiczne)

 

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ.

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

CITIMED – ulotka dla szkoły

WYRAŻENIE ZGODY RODZICA

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW PRAWNYCH

 

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni, dla uczniów klas 0 – 3 korzystających ze świetlicy

 

Procedura COVID-19 w SP 26

 

Zgodnie z rekomendacją Urzędu Miasta, świetlica będzie sprawowała opiekę nad dziećmi klas 0-3 od dnia 1 czerwca 2020.

Ankieta dla rodziców uczniów klas 0-3

Oświadczenie dla rodziców uczniów klas 0-3

Ankietę i oświadczenia obojga rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać na adres mailowy:  sekretariat@sp26gdynia.pl.

Rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 28 maja o przyjęciu dziecka do świetlicy. Prawidłowo wypełnione dokumenty, które zostały przesłane już wcześniej, nadal obowiązują. Priorytetem są rodzice pracujący w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły 58 620 66 64.

 

Informacja dla rodziców/ uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych
w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie

 

Plan pracy zdalnej w SP 26

Dzień dobry Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice!

Większość z Nas (a może nawet wszyscy) wolałoby pracować w szkole, jak dotychczas – w bezpośrednim kontakcie, w sali lekcyjnej. Sytuacja jest zupełnie inna – każdy z nas pracuje we własnym domu, ale wciąż zostajemy w swoich rolach – ucznia i nauczyciela. Ustaliliśmy wspólnie z nauczycielami główne zasady, które będą porządkowały nasze działania edukacyjne w kolejnych dniach. W zależności od tego, ile jeszcze będzie trwać zawieszenie zajęć, mogą one ulec modyfikacjom, dalszemu dostosowaniu do naszych wspólnych potrzeb  i możliwości.

Przedstawiam zatem ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY, WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 26 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA LUB DO ODWOŁANIA:

♦ ♦ ♦

Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik i strona internetowa szkoły.  Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).

♦ ♦ ♦

Przez e-dziennik i stronę internetową  nauczyciele wysyłają uczniom zadania do wykonania (zamieszczane są raz w tygodniu w poniedziałek na cały tydzień). Są to :

 • informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się / powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
 • linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
 • zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
 • inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.

♦ ♦ ♦

Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do   nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkania online.

♦ ♦ ♦

Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel.Możliwe sposoby:

 • załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres mailowy służbowy nauczyciela,
 • inny uzgodniony przez nauczyciela sposób: np. Messenger.

♦ ♦ ♦

Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.

♦ ♦ ♦

Od czwartku  26 marca zaplanowane zostały  spotkania online z nauczycielami:

 • spotkania obywają się na platformie wybranej przez nauczyciela;
 • każde spotkanie jest planowane przez nauczyciela – uczniowie otrzymują linki kierujące do spotkania,
 • jedno spotkanie trwa do 30 minut,
 • spotkania online są jednym z elementów zdalnego uczenia (nie są typowymi lekcjami)  i przeznaczone są przede wszystkim na omówienie nowych treści, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, odpowiedzi na pytania uczniów.

♦ ♦ ♦

Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp i inne.

♦ ♦ ♦

Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, materiałów publikowanych w programach telewizyjnych czy radiowych.

♦ ♦ ♦

W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w zdalnym kontakcie.

Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.

                                                              Dyrektor Alicja Bajduszewska

 

Informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Informacja GIS dla osób powracajcych z Płn. Włoch_24.02.2020

Informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli szkół i placówek oświatowych

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, .._

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

profilaktyka zdrowotna

Doradztwo dla Rodziców

Uprzejmie przypominamy i zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez doradców zawodowych. Oferta wsparcia skierowana jest do uczniów jak i rodziców uczniów.

Wsparcie oferowane jest w ramach  działającego Punktu Konsultacyjnego Gdyńskich Doradców Kariery. To miejsce spotkań doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu oraz z ich rodzicami.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 InfoBoksie w Gdyni zapraszamy rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu, na spotkania grupowe. Podczas godzinnej prelekcji doradcy przekażą ważne informacje na temat:

– oferty edukacyjnej gdyńskich szkół,
– planowania kolejnych etapów edukacji,
– technicznych aspektów rekrutacji do szkół średnich (przeliczanie punktów, tworzenie listy preferencji),
– aktualnej sytuacji na rynku pracy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 58 620 49 54 wew. 205/206
– e-mail: gdk@pupgdynia.pl

Zachęcamy rodziców do skorzystania z oferowanego wsparcia.

 

mLegitymacja

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek – przypomniał szef Ministerstwa Cyfryzacji. – Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • numer legitymacji,
 • datę wydania,
 • termin ważności,
 • status użytkownika (uczeń),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. oraz pobrać aplikację mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Aby otrzymać mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Tatrzańskiej i Wolności.
 2. Wysłać na adres sekretariatu sekretariat@sp26.edu.gdynia.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
 4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego należy uruchomić System na urządzeniu.

Regulamin usługi mLegitymacja

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

mlegitymacja – informacje

Wniosek o wydanie mLegitymacji

 

Komunikat do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu ulotkę do wykorzystania w działaniach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, na przykład poprzez wywieszenie jej na terenie szkoły w miejscach najczęściej uczęszczanych, na drzwiach wejściowych, na zajęciach z uczniami.

Ulotka została opracowana przez Fundację AIDRATUNEK, z którą Pomorski Kurator nawiązał współpracę w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki i posiada pozytywną opinię Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Ulotka

Stomatologia szkolna

W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

 •  fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów),
 •  lakierowanie,
 • lakowanie szczelin oraz bruzd,
 • leczenie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 • dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne),
 • uczniowie powyżej 19 roku życia (podstawowe świadczenia ogólnostomatologiczne).

Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w naszych placówkach:

 • Gdynia, Wawrzyniaka 4,
 • Gdynia, Żwirki i Wigury 14.

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie 58 743 17 21 lub osobiście.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

CITIMED – ulotka

 

Informacje przekazane przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Materiały edukacyjne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową.

pismo przewodnie

Zasady zapobiegania infekcjom w szkole

Informacja dla Rodziców

Choroby przenoszone drogą pokarmową w szkole

 

Informacje dotyczące ubezpieczania.

Oferta dotyczy Polisy nr 777-19-606-00001162

Ubezpieczenie

Pieniądze na ubezpieczenie wpłacamy do dnia 10 października 2019 r. do wychowawców klas.

 

Całodobowa bezpłatna linia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

MEN – bezpłatna infolinia

 

Poleć tą stronę znajomym