Ogłoszenia dla Rodziców

Informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Informacja GIS dla osób powracajcych z Płn. Włoch_24.02.2020

Informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli szkół i placówek oświatowych

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, .._

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

profilaktyka zdrowotna

Doradztwo dla Rodziców

Uprzejmie przypominamy i zachęcamy do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez doradców zawodowych. Oferta wsparcia skierowana jest do uczniów jak i rodziców uczniów.

Wsparcie oferowane jest w ramach  działającego Punktu Konsultacyjnego Gdyńskich Doradców Kariery. To miejsce spotkań doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z młodzieżą dokonującą wyboru szkoły, kierunku studiów, zawodu oraz z ich rodzicami.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 InfoBoksie w Gdyni zapraszamy rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu, na spotkania grupowe. Podczas godzinnej prelekcji doradcy przekażą ważne informacje na temat:

– oferty edukacyjnej gdyńskich szkół,
– planowania kolejnych etapów edukacji,
– technicznych aspektów rekrutacji do szkół średnich (przeliczanie punktów, tworzenie listy preferencji),
– aktualnej sytuacji na rynku pracy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 58 620 49 54 wew. 205/206
– e-mail: gdk@pupgdynia.pl

Zachęcamy rodziców do skorzystania z oferowanego wsparcia.

mLegitymacja

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek – przypomniał szef Ministerstwa Cyfryzacji. – Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji.

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • numer legitymacji,
 • datę wydania,
 • termin ważności,
 • status użytkownika (uczeń),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • nazwę i adres szkoły.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. oraz pobrać aplikację mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Aby otrzymać mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły przy ul. Tatrzańskiej i Wolności.
 2. Wysłać na adres sekretariatu sekretariat@sp26.edu.gdynia.pl jako załącznik zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
 4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego należy uruchomić System na urządzeniu.

Regulamin usługi mLegitymacja

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

mlegitymacja – informacje

Wniosek o wydanie mLegitymacji

Komunikat do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu ulotkę do wykorzystania w działaniach z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki, na przykład poprzez wywieszenie jej na terenie szkoły w miejscach najczęściej uczęszczanych, na drzwiach wejściowych, na zajęciach z uczniami.

Ulotka została opracowana przez Fundację AIDRATUNEK, z którą Pomorski Kurator nawiązał współpracę w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki i posiada pozytywną opinię Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Ulotka

Stomatologia szkolna

W OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

 •  fluoryzacja (wzmocnienie szkliwa zębów),
 •  lakierowanie,
 • lakowanie szczelin oraz bruzd,
 • leczenie.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 • dzieci i młodzież do ukończenia 19 roku życia (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne),
 • uczniowie powyżej 19 roku życia (podstawowe świadczenia ogólnostomatologiczne).

Opieka stomatologiczna dla uczniów realizowana jest indywidualnie w naszych placówkach:

 • Gdynia, Wawrzyniaka 4,
 • Gdynia, Żwirki i Wigury 14.

Aby skorzystać ze świadczeń należy się zarejestrować na wizytę telefonicznie 58 743 17 21 lub osobiście.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub jego obecność w czasie wizyty w palcówce.

Świadczenia są nieodpłatne i finansowane są w ramach umowy z NFZ

Zakres świadczeń realizowany na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

CITIMED – ulotka

 

Informacje przekazane przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Materiały edukacyjne dotyczące zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową.

pismo przewodnie

Zasady zapobiegania infekcjom w szkole

Informacja dla Rodziców

Choroby przenoszone drogą pokarmową w szkole

 

Informacje dotyczące ubezpieczania.

Oferta dotyczy Polisy nr 777-19-606-00001162

Ubezpieczenie

Pieniądze na ubezpieczenie wpłacamy do dnia 10 października 2019 r. do wychowawców klas.

 

Całodobowa bezpłatna linia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

MEN – bezpłatna infolinia

 

Poleć tą stronę znajomym