Dokumenty

W dziale Dokumenty zebrano podstawowe dokumenty wymagane przez instytucje i organy prowadzące szkołę (Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta) oraz akty normatywne o charakterze wewnętrznym. Chcąc zapoznać się z treścią tych dokumentów, proszę z listy załączników wybrać właściwy dokument.

Poleć tą stronę znajomym