Dokumenty

W dziale Dokumenty zebrano podstawowe dokumenty wymagane przez instytucje i organy prowadzące szkołę (Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta) oraz akty normatywne o charakterze wewnętrznym. Chcąc zapoznać się z treścią tych dokumentów, proszę z listy załączników wybrać właściwy dokument.

 

Dokumenty świetlicy szkolnej:

Regulamin świetlicy szkolnej

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ШКОЛЬНОЙ СВЕТЛИЦЫ (ros)

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ ШКІЛЬНОЇ СВІТЛИЦІ (ukr)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy SP 26 21 22

1.-Заява-про-зарахування-дитини-до-групи-продовженого-дня

(ros) Заявление о зачислении ребенка в светлицу

(ukr) Заява про зарахування дитини до світлиці

 

Dokumenty dot. obiadów:

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

2.-Заява-прозаписання-дитини-на-обіди-у-школі

(ros) Заявление на питание ребенка в школе

(ukr) Заява про записання дитини на обіди

 

 

Poleć tą stronę znajomym