Komunikaty

IIc i warsztaty Design Thinking (Myślenie projektowe)

24 stycznia odbyły się w szkole przy ul.Wolności pilotażowe warsztaty z wykorzystania Design Thinking w działaniach z zakresu Ekonomii Społecznej.

Były to pierwsze z dwóch spotkań zaplanowanych w ramach pilotażu – każde spotkanie trwa min. 4 godziny lekcyjne i odbywa się w warsztatowej formule – młodzież pracuje w grupach, tworzy, wymyśla, planuje.

Warsztaty poprowadziły edukatorki Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – panie Karolina i Maja.

Co to jest Design Thinking?

Design Thinking to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.

Założenia Design Thinking:

  • Koncentracja na użytkowniku – zrozumienie jego uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb
  • Interdyscyplinarny zespół – spojrzenie na problem z wielu perspektyw
  • Eksperymentowanie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie feedbacku od użytkowników

W efekcie powstają rozwiązania, które są:

  • Pożądane przez użytkowników
  • Technologicznie wykonalne
  • Ekonomicznie uzasadnione

Co to jest Ekonomia Społeczna?

Jest wiele sposobów określenia tej specyficznej działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona nazywana gospodarką społeczną, a także przedsiębiorczością społeczną, a w literaturze – ekonomią solidarności.

Pod szyldem ekonomii społecznej kryją się różne instytucje, które łączy to, że po pierwsze – prowadzą działalność gospodarczą, po drugie – wypracowany zysk inwestują w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby swoich członków lub społeczności, w których działają. Instytucje i organizacje tworzą sektor ekonomii społecznej wtedy, gdy w jakikolwiek sposób działają w sferze gospodarczej. Zamiarem przedsiębiorstw społecznych nie jest maksymalizacja lub zwiększenie dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Poleć tą stronę znajomym

Dodaj komentarz