Komunikaty

Euronet 50/50 „Każdy WAT na wagę złota”

Razem z innymi szkołami z terenu 9 gmin województwa pomorskiego (Gdynia, Kobylnica, Krokowa, Malbork, Rumia, Sopot, Słupsk, Sztum, Ustka), wspólnie realizujemy kampanię pn. „  – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej metodologii „50/50”.

Kampania „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès”.

W ramach projektu wdrażana jest również metodologia „50/50”. Jej istotą jest finansowa zachęta do osiągania jak najwyższej oszczędności energii zarówno dla gmin jak i szkół. Polega ona na obliczeniu zaoszczędzonych pieniędzy osiągniętych dzięki mniejszemu zużyciu energii w oparciu o lata referencyjne (3 lata wstecz), a kwotę dzieli się po równo między szkołę i gminę. 50%  zostanie wypłacone szkole, a 50% stanowi oszczędność Miasta, które finansuje jej rachunki. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès” szacuje średnie oszczędności w szkole na poziomie nawet 10%, co w Gdyni powinno dać wyniki sięgające ponad 102 000 złotych.

Wdrażanie metodologii 50/50 opiera się na 9 krokach:
1 krok to powołanie szkolnych zespołów ds. energii złożonych z grupy uczniów, jednego lub dwóch nauczycieli oraz szkolnego woźnego. Jego zadania to badanie wykorzystania energii w budynku szkolnym oraz proponowanie i wdrażanie proekologicznych, energooszczędnych rozwiązań.
2 krok to przeprowadzenie tzw. wstępnego przeglądu energetycznego szkoły, którego celem jest ocena energetyczna budynku oraz identyfikacja obszarów wymagających interwencji uczniów.
W 3 kroku uczniowie w całej szkole zaznajamiani są z takimi zagadnieniami jak: formy energii i korzystanie z niej w codziennym życiu, efekcie cieplarnianym, zmian klimatu i jego ochronie, oszczędzaniu energii, odnawialnych źródłach energii i zwiększaniu efektywności energetycznej.
Krok 4 – dokładny przegląd energetyczny całego budynku przeprowadzony przez zespół ds. energii pod okiem nauczyciela.
5 krok opiera się na długoterminowych pomiarach temperatury, zakończonych oceną gospodarowania energią w szkole.
W następnym 6 kroku zespół ds. energii przedstawia propozycje rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii.
W kroku 7 zespół ds. energii dzieli się z resztą uczniów doświadczeniami z badań oraz zaproponowanymi rozwiązaniami.
Krok 8: projekt „Każdy WAT …” opiera się na bezinwazyjnych metodach oszczędzania energii, jednak może się tak wydarzyć, że uczniowie zaproponują drobne inwestycje, które mogą w tym pomóc (jak umieszczenie srebrnej folii za kaloryferami, uszczelnienie lub wymiana okien, zakup energooszczędnego oświetlenia).
W ostatnim kroku 9 szkoła z udziałem uczniów decyduje o wykorzystaniu zaoszczędzonej kwoty.

Kampania „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole” jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W skali kraju koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès” (www.pnec.org.pl), koordynację projektu w Gdyni powierzono Samodzielnemu Referatowi ds. Energetyki w Urzędzie Miasta Gdyni.

Poleć tą stronę znajomym

Dodaj komentarz