Ważne sprawyZ życia szkoły

Zasady wpłat i funkcjonowania stołówki w roku szkolnym 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiologiczną wpłaty za obiady można dokonywać TYLKO PRZELEWEM na rachunek bankowy:

 
NR RACHUNKU BANKOWEGO

91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

 

W tytule wpisać: obiady na m-c …../rok; imię i nazwisko ucznia; klasa

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy

 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki !!!

– nie wpłacamy z wyprzedzeniem za następne miesiące, nie zaokrąglamy kwot !!!

Wszystkie zaległości w płatnościach i odpisy obiadów proszę ustalać telefonicznie z sekretariatem szkoły.

PLANUJEMY WYDAWANIE OBIADÓW OD 7 WRZEŚNIA:

  • Cena jednego obiadu: 5,00 zł
  • Obiady będą wydawane na 3 długich przerwach
  • Należność za obiady we wrześniu wynosi: 90,00 zł
  • Wpłaty za wrzesień przyjmujemy od 01.09. do 4.09. (nie wpłacać w sierpniu)

 

Prosimy przestrzegać

ZASAD DOKONYWANIA WPŁAT ZA OBIADY NA KONTO

 

Poleć tą stronę znajomym