Ważne sprawyZ życia szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 

9:00 (ul. Tatrzańska 40) – klasy 4-6 oraz oddział przygotowawczy klas 4-6 dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Po spotkaniu z wychowawcą klasy 6a i 6b piszą test umiejętności z języka francuskiego w celu dokonania podziału na grupy. Prosimy o przyniesienie własnych długopisów.

9:00 (ul. Wolności 25) – klasy 7-8 oraz oddział przygotowawczy klas 7-8 dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Po spotkaniu z wychowawcą klasy 7. piszą test umiejętności z języka angielskiego w celu dokonania podziału na grupy. Prosimy o przyniesienie własnych długopisów.

10:30 (ul. Tatrzańska 40) – 0-3 oraz oddział przygotowawczy klas 1-3 dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

 

W celu zminimalizowania zagrożenia, na terenie szkoły z uczniem może przebywać maksymalnie jeden opiekun.

Prosimy również pamiętać o maseczkach.

 

Informacje dodatkowe:

Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej oraz na obiady znajdować się będą u wychowawców klas.

Uzupełnione karty prosimy dostarczyć do wychowawców do dnia 3 września 2020r.

 

PROSIMY O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE INFORMACJI UMIESZCZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

 

Do zobaczenia!!!

 

Bezpieczny powrót do szkoły – krótkie rady

10 rad dla rodzica
• Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
• Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
• Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
• Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
• Zawsze odbieraj telefon ze szkoły.Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
• Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
• Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
• W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze.
• Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
• Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

10 zasad dla ucznia
• Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
• Często myj ręce.
• Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
• Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
• Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
• Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
• Spożywaj swoje jedzenie i picie.
• Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
• Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
• Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:
1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły na tarasie. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
2. Po zakończeniu spotkania z uczniami i rodzicami/ opiekunami na tarasie szkoły uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą bezpośrednio do wyznaczonych klas zgodnie z harmonogramem wejść.
3. Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Do szkoły razem z dziećmi wchodzą jedynie rodzice/ opiekunowie dzieci z oddziałów zerowych i klas pierwszych – jedna osoba z dzieckiem/ dziećmi.
4. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
5. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na taras szkolny.

 

 

Poleć tą stronę znajomym