KomunikatyKonkursyZ życia szkoły

XV Międzyszkolny „Konkurs czytania ze zrozumieniem oraz znajomości reguł gramatyki i ortografii języka polskiego” dla uczniów klas 3 SP

Uczniów klas 3 szkół podstawowych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Międzyszkolnym Konkursie czytania ze zrozumieniem oraz znajomości reguł gramatyki i ortografii języka polskiego.

 

  • Konkurs ma charakter otwarty.
  • Konkurs odbywa się jednoetapowo.
  • Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas 3 szkoły podstawowej, którzy zgłoszą  swój udział w Konkursie.
  • Szkoła może wystawić 3 osoby.
  • Konkurs ma formę testu.
  • Test trwa 45 minut. Uczniowie rozpoczną pisanie testów konkursowych o godzinie 13.45. Prace (testy) są kodowane.
  • Uczniowie biorący udział w Konkursie muszą mieć zgodę na uczestnictwo od rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu.

Konkurs odbędzie się 28.05.2024 r., w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni ul. Tatrzańska 40, godzina 13.45.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie:

  • Karty Zgłoszenia, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  • oświadczenia o rozpowszechnianiu wizerunku, wraz z prawem do publikowania go (Załącznik nr 2),
  • zgody na uczestnictwo w Konkursie od rodzica lub opiekuna prawnego (Załącznik nr 3).

Kartę Zgłoszenia na Konkurs wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 należy  pobrać  ze  strony internetowej  (www.sp26gdynia.pl), wypełnić elektronicznie oraz przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2024 r. na adres e-mail:  a.paczek@sp26gdynia.pl z dopiskiem „Konkurs czytania w SP26”.

REGULAMIN konkursu czytania ze zrozumieniem

konkurs Zalacznik nr 1 – karta zgłoszenia

2024 Zgoda opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka w konkursie SP 26 (2)

 

 

Poleć tą stronę znajomym