KomunikatyZ życia szkoły

WAŻNE! Informacje dla Rodziców klas 0-3

Informujemy, że decyzją organu prowadzącego zajęcia opiekuńczo – wychowawcze nad klasami 1-3 przy Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni nie zostaną uruchomione od dnia 25 maja 2020 r.

Zgodnie z rekomendacją Urzędu Miasta, świetlica będzie sprawowała opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego i klas 1 – 3 od dnia 1 czerwca 2020.

 

Ankieta dla rodziców uczniów klas 0-3

Oświadczenie dla rodziców uczniów klas 0-3

Ankietę i oświadczenia obojga rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać na adres mailowy:  sekretariat@sp26gdynia.pl.

Rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni telefonicznie do dnia 28 maja o przyjęciu dziecka do świetlicy. Prawidłowo wypełnione dokumenty, które zostały przesłane już wcześniej, nadal obowiązują. Priorytetem są rodzice pracujący w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły 58 620 66 64.

Poleć tą stronę znajomym