KomunikatyZ życia bibliotekiZ życia szkoły

Uwaga! Zwrot podręczników i książek bibliotecznych klas 1-6 na Tatrzańskiej! 

 

                             W związku z pandemią COVID-19 i koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zostały opracowane zasady oraz harmonogram zwrotu podręczników i wypożyczonych książek bibliotecznych wg następującego planu: 

 

Data  Godziny przyjmowania zwrotów 
8.00-11.00  11.00- 14.00  14.00-17.00 
  5.06 (piątek)  4A  5A  5B 
  8.06 (poniedziałek)  5C  6A  6B 
  9.06 (wtorek)  6C  1A  1B 
10.06 (środa)  2A  2B  3A 

 

Klasy 7 i 8 będą zdawać podręczniki w budynku na Wolności, o czym powiadomimy odrębnym komunikatem. 

 

1.Komplety podręczników oraz zwracane książki biblioteczne należy zapakować (łącznie) w foliową torbę, którą należy opisać wyraźnie w widocznym miejscu (nazwisko i imię ucznia, klasa, telefon kontaktowy rodzica/opiekuna w celu nawiązania szybkiego kontaktu w razie stwierdzenia braków lub znaczących zniszczeń)  

2.Przed przyniesieniem podręczników do szkoły uczeń zobowiązany jest do wcześniejszego usunięcia z nich własnych okładek, usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenia uwagi na ich czystość i estetykę poprzez wyprostowanie pogiętych kartek, pozaginanych rogów, sklejenie rozdarć, podklejenie otartych grzbietów i rogów okładek. 

3. Zwroty będą odbierane przez dyżurujących pracowników, w prowadzących do szatni drzwiach wejściowych szkoły. W tych samych godzinach uczniowie będą mieli możliwość odebrania osobistych rzeczy pozostawionych w szatni. Rzeczy nieodebrane w przypisanym terminie będzie można odebrać dopiero po uprzednim uzgodnieniu kolejnego terminu Wicedyrektorem Szkoły. 

4.W trakcie zwrotu podręczników i książek należy przestrzegać pandemicznych zasad bezpieczeństwa sanitarnego    (zachowanie zalecanego dystansu, maseczka, rękawiczki) 

5.Po upływie terminu kwarantanny torby ze zwrotami będą komisyjnie przeglądane w obecności Dyrektora Szkoły, a o ewentualnej konieczności rozwiązania kwestii braków lub znaczących zniszczeń wypożyczonych podręczników lub książek Rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie. 

6.Wszelkie podręczniki pozostawione w klasopracowniach będą przekazywane przez wychowawców lub nauczycieli poszczególnych przedmiotów bezpośrednio do biblioteki.

(mr)

Poleć tą stronę znajomym