Ważne sprawyZ życia szkoły

Uroczystość podpisania umowy o współpracy szkół GDYNIA – CHERSOŃ

W dniu dzisiejszym, 16 grudnia 2020 roku, miała miejsce bardzo ważna uroczystość w historii naszej szkoły. To właśnie dzisiaj o godzinie 12:00 czasu polskiego, a o godzinie 13:00 czasu ukraińskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy naszej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej i Chersońskiego Gimnazjum nr 16 z nauczaniem języków mniejszości narodowych Rady Miejskiej Chersonia.

Umowę o współpracy szkół podpisały: Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni Alicja Bajduszewska oraz Pani Dyrektor Chersońskiego Gimnazjum nr 16 Kristina Golovchenko.

W wydarzeniu wzięli udział znamienici Goście m.in: Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz, Konsul Ukrainy w Gdańsku Lev Zakharchyshyn, Project Manager Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego Dariusz Kijanka, Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wojciech Jankowski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji w Gdyni Bartłomiej Przybyciel. Po stronie ukraińskiej zaproszenie w wydarzeniu przyjęli: Prezydent Miasta Chersonia Igor Kolykhayev, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie Katarzyna Sołek, Prezes Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” w Chersoniu Rozalia Lipińska oraz Kierownik Wydziału Edukacji Rady Miejskiej Chersonia Yuriy Nikonov.

W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele społeczności uczniowskiej obu szkół, którzy uświetnili uroczystość recytacją i śpiewem.

Naszą szkołę wspaniale reprezentowała uczennica klasy 8a – Yelyzaveta Novikova oraz uczniowie klas 0a i 0b. Zerówkowicze zaprezentowali szanownym gościom wesołą i skoczną piosenkę „Zielone ufoludki”.

Uczniowie Chersońskiego Gimnazjum nr 16 przedstawili niezwykle ciekawą prezentację, w której pokazali najważniejsze uroczystości, które w ich szkole są obchodzone. Złożyli również wszystkim życzenia bożonarodzeniowe.

Idea współpracy między obiema placówkami wynika z realizowania w szkołach edukacji w duchu wielokulturowości. W gdyńskiej szkole od wielu lat kształcimy uczniów z doświadczeniem migracji, a dodatkowo od września br. utworzono oddziały przygotowawcze (klasy adaptacyjne). Najwięcej uczniów z zagranicy przyjechało do nas właśnie z Ukrainy – w roku szkolnym 2020/2021 do naszej szkoły uczęszcza ponad 30 uczniów z Ukrainy. W gimnazjum w Chersoniu uczą się dzieci ukraińskie oraz uczniowie należący do mniejszości narodowych: polskiej, greckiej i niemieckiej. Szkoła umożliwia im dodatkową naukę języków ojczystych. Języka polskiego obecnie uczy się tam około 60 uczniów klas 1-7.

Współpraca szkół ma na celu rozwój partnerstwa kulturalnego oraz kształtowanie kompetencji językowych, obywatelskich i społecznych uczniów. Ponadto celem partnerstwa szkół jest zachęcanie do rozwoju kreatywności uczniów, w celu wzmocnienia więzi kulturowych między społecznościami i tworzeniu wielokulturowego środowiska edukacyjnego.

Mamy nadzieję, że podjęta przez obie szkoły współpraca przyczyni się do wzbogacenia wzajemnych kontaktów Stron współpracujących, a także pomoże realizować cele edukacyjne, kulturowe i społeczne, które stoją przed Szkołą Podstawową nr 26 w Gdyni w kontekście obecności uczniów z doświadczeniem migracji w placówce.

/Tekst: Joanna Samp-Szulc/

 

W dniu 18.12.2020 pojawił się artykuł dotyczący wydarzenia:

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/gdynska-sp26-rozwija-wspolprace-miedzynarodowa,553915

Poleć tą stronę znajomym