Wyjścia i wycieczkiZ życia bibliotekiZ życia szkoły

Udział w konferencji o szkole włączającej uczniów z doświadczeniem migracji

Dnia 17.11.2021 r. nauczyciele naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w konferencji poświęconej uczniom  z doświadczeniem migracji, która miała miejsce w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Debatowano tam nad stworzeniem szkoły włączającej uczniów o wszelkich potrzebach specyficznych, dostarczającej im równych szans edukacyjnych i dobrych perspektyw na przyszłość. Biorąc udział w  programie pilotażowym możemy liczyć jako szkoła na uzyskanie różnych  form wsparcia oraz sieciowanie instytucji wspierających proces integracji, takich jak np. biblioteki. Miło nam poinformować, że w panelu dyskusyjnym aktywnie uczestniczyła p.Joanna Samp-Szulc – nauczyciel języka polskiego jako obcego w naszej szkole.

Więcej informacji na stronie:

https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/szkola-wlaczajaca-uczniow-z-doswiadczeniem-migracji-konferencja-w-ecs/

Poleć tą stronę znajomym