Z życia świetlicyZ życia szkoły

Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Bajkowa zima”

Regulamin Świetlicowego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas 1-3 „Bajkowa zima”

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody zimą,
 • rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody.

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas 1-3, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej.
 2. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną.
 3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne (malowanie farbami, białą pastą do zębów, plasteliną, rysowanie kredkami,, pastelami, wydzieranka, wyklejanka).
 4. Techniki mogą być ze sobą łączone. Interpretacja tematu zależy od wyobraźni autora).
 5. Format pracy – A4, blok techniczny.
 6. Prace należy przynieść do świetlicy szkolnej do 15 grudnia 2023 roku.
 7. Prace oceniane będą według następujących kryteriów: pomysłowość oraz kreatywność, oryginalność, zgodność z tematem oraz estetyka wykonania.
 8. Praca musi być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, klasa) na tylnej stronie kartki.

 

Nagrody: Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Wystawa prac: Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w SP nr 26 w Gdyni/ w szkolnej świetlicy.

Postanowienia końcowe: Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym wyniki, będą udostępniane na stronie internetowej oraz na na fanpage SP nr 26 w Gdyni.

 

Poleć tą stronę znajomym