Z życia szkoły

Działania Rady Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski). Nie jest „nieformalnym kółkiem znajomych”, działa na mocy kilku ustaw, głównie Ustawy o systemie oświaty.
Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców przedstawiamy plakat, który zobrazuje Państwu, jakie działania zostały już zrealizowane.

Serdecznie prosimy o wsparcie i prosimy pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez każdego Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój każdego dziecka.

Warto o tym pamiętać!!

 

Poleć tą stronę znajomym