KomunikatyZ życia szkoły

Spotkania metodyczne – praca z uczniem z doświadczeniem migracji

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni (Gdynia Działki Leśne, ul. Tatrzańska 40) serdecznie zaprasza na cykliczne spotkania metodyczne adresowane do nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji, z uczniami-Słowianami ze Wschodu. Zapraszamy nauczycieli uczących różnych przedmiotów. Zebranymi przez nas wieloletnimi doświadczeniami w pracy z uczniem przybywającym z zagranicy chcielibyśmy się podzielić z Państwem, nauczycielami różnych dyscyplin, pracujących w gdyńskich szkołach podstawowych i średnich. Jesteśmy przekonani, że łączące nas wspólne doświadczenie pracy z uczniami

z doświadczeniem migracji może być polem wymiany umiejętności glottodydaktycznych oraz współpracy między gdyńskimi szkołami, gronem nauczycieli oraz uczniów.

Planowane terminy spotkań w I semestrze roku szkolnego 2021/2022: 21.10, 04.11, 02.12, 13.01, 27.01.

Spotkania odbywają się w SP 26 w czwartki w godzinach 17:00-18:30, s. 13.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TDYL-YzvlUKYQfxVh1yh6vIdBW0iGb5Esb06ikr_nvdURVRBQkE5UkI0T0E0WEZFNVdMTlpDRkQ5Si4u

 

 

 

Poleć tą stronę znajomym