KomunikatyKonkursy

Rodzinny Konkurs Fotograficzny „Szkoła w obiektywie”

Rodzinny Konkurs Fotograficzny

Szkoła w obiektywie”

(konkurs dotyczy placówki na ul. Tatrzańskiej)

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej,

ul. Tatrzańska 40, 81-313 Gdynia

CEL KONKURSU

W związku ze zbliżającą się 60-tą rocznicą powstania naszej szkoły, ogłaszamy konkurs na fotografię, która przedstawi architekturę szkoły w kontekście jej pięknego położenia. Niech Państwa fotografie udowodnią, że jesteśmy najładniej położoną szkołą w Gdyni.

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs jest otwarty i skierowany do wszystkich uczniów z rodzicami , którzy są  pasjonatami fotografii.
  • Termin nadsyłania prac do dnia 31.01.2020 roku.
  • Prosimy o przesyłanie fotografii drogę mailową, na adres: m.tomaszewska@sp26gdynia.pl
  • Zdjęcia powinny być zapisane w formacie Jpg lub Tiff i rozdzielczości minimalnie 1920×1080. Wybrane fotografie będą stanowiły dekorację Strefy Ciszy w naszej szkole w formie wydruków o wielkości 100×70 cm.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
  • Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926).
  • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest Organizator.
  • Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana osobiście przez zgłaszającego.
  • Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonego zdjęcia z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
  • Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich). Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie, nie będą oceniane.

 

M. Tomaszewska

Poleć tą stronę znajomym