Ważne sprawy

Obiady – czerwiec 2024

 

Cena obiadu dla ucznia – 6,50 zł

W czerwcu będzie 13 obiadów = 84,50

Termin płatności – do 10.06.2024

Prosimy nie robić samodzielnie odpisów oraz opłacać obiady zgodnie z kwotą, która znajduje się na kwitku.

Dzieci otrzymają kwitki 3 czerwca 2024r.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie obiadów prosimy o kontakt ze świetlicą 796 – 288 – 702.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

 

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../rok;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

 

Odliczenia za niezjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

 

Karta zgłoszenia na obiady:

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

(ukr) KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

Rezygnacja z obiadów:

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta/świetlicy szkolnej najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.

Rezygnacja z obiadów – karta

 

Poleć tą stronę znajomym