Ważne sprawy

Obiady – wrzesień 2023

We wrześniu będzie 15 dni obiadowych.

Cena obiadu dla ucznia – 6,50 zł

15 x 6,50 = 97,50 zł

Obiady wydawane będą od 11.09.2023.

Termin płatności – od 1.09.2023 do 8.09.2023

Przypominamy, że aby zapisać dziecko na obiady należy dostarczyć kartę obiadową do dnia 6.09.2023.

 

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie obiadów prosimy o kontakt ze świetlicą 796 – 288 – 702.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

 

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../rok;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

 

Odliczenia za niezjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

 

Karta zgłoszenia na obiady:

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

(ros) Заявление на питание ребенка в школе

(ukr) Заява про записання дитини на обіди

 

Rezygnacja z obiadów:

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta/świetlicy szkolnej najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.

Rezygnacja z obiadów – karta

 

Poleć tą stronę znajomym