Opłata za obiady – marzec 2023

W marcu będą 23 dni obiadowe.

Cena obiadu dla ucznia – 6zł

23 x 6zł = 138 zł

PROSIMY OPŁACAĆ KWOTY TYLKO PODANE NA KWITKACH, KTÓRE UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ NA POCZĄTKU MIESIĄCA. PROSIMY SAMODZIELNIE NIE ODLICZAĆ OBIADÓW. 

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie obiadów prosimy o kontakt ze świetlicą 796 – 288 – 702.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

 

Warunkiem zapisania ucznia na obiad jest wypełnienie karty obiadowej dostępnej zarówno w świetlicy, jak i na stronie internetowej szkoły.

 

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../rok;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

 

Odliczenia za niezjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

 

Karta zgłoszenia na obiady:

Karta zgłoszenia dziecka na obiady

(ros) Заявление на питание ребенка в школе

(ukr) Заява про записання дитини на обіди

 

Rezygnacja z obiadów:

Rezygnację z żywienia w następnym miesiącu należy zgłosić do intendenta/świetlicy szkolnej najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rezygnacja dotyczy.

Rezygnacja z obiadów – karta

 

Poleć tą stronę znajomym