Opłata za obiady – wrzesień 2021

Opłata za obiady na m-c wrzesień 2021

60zł  (12 obiadów x 5,00)

 

Obiady rozpoczynają się dnia 15 września.

Opłaty za obiady będą przyjmowane do 10 września.

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie! Każdy uczeń otrzyma kwitek z kwotą do zapłaty.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

 

Warunkiem zapisania ucznia na obiad jest wypełnienie karty obiadowej dostępnej zarówno w świetlicy, jak i na stronie internetowej szkoły.

 

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../rok;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

 

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

 

 

Poleć tą stronę znajomym