KomunikatyZ życia szkoły

Na fali dobrych wyborów zawodowo – edukacyjnych

Celem projektu jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej. Działanie ma pozwolić na przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

W ramach projektu każdy z uczestników zrealizuje 2 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (po 1,5 godz. każde). Uwzględniając obecną sytuację epidemiczną spotkania będą realizowane online.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu ze środków Miasta Gdyni udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje szczegółowe na temat projektu, w tym link do formularza zgłoszeniowego oraz Regulamin projektu, znajdują się pod adresem:

https://fundacjapsc.pl/index.php/projekty/na-fali-dobrych-wyborow-zawodowo-edukacyjnych

Poleć tą stronę znajomym