KonkursyZ życia bibliotekiZ życia szkoły

Zareklamuj ulubioną książkę!

ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Konkurs jest otwarty i skierowany do wszystkich uczniów z podziałem na grupy wiekowe : 0-3, 4-8.
  • Termin nadsyłania prac do dnia 10.03.2020 roku.
  • Prosimy o przesyłanie fotografii drogę mailową, na adres: m.rydzewska@sp26gdynia.pl
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Nie zapominamy o zaznaczeniu imienia, nazwiska i klasy autora
  • Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926).
  • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest Organizator.
  • Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana osobiście przez zgłaszającego.
  • Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora zgłoszonego zdjęcia z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu.
Poleć tą stronę znajomym