KomunikatyWażne sprawy

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych – WYNIKI

AKTUALIZACJA 17.12.2020.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego : dostawy oleju opałowego na 2021 rok wybrano najkorzystniejszą ofertę

firmy SAD-OIL F.U.H. Janusz Sadecki

ul. Kosynierów 19, 84-230 Rumia.

Wszystkim firmą uczestniczącym w postępowaniu dziękujemy.

ORYGINALNA TREŚĆ 30.11.2020

Zapytanie ofertowe  prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z  art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843)

Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni w siedzibie przy ul. Wolności 25 zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania, którego przedmiotem jest :

„Dostawa  oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA (plik PDF)

I .Opis  i termin przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywnie w terminie od  lutego 2021 roku      do 31 grudnia 2021 roku oleju opałowego lekkiego (kod CPV: 09.13.51.00-5)                do  kotłowni   zlokalizowanej w budynku szkoły przy ul. Wolności 25.

Termin, sposób i miejsce składania ofert :

W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w sekretariacie szkoły przy ul. Wolności 25  lub na e-mail sekretariat@sp26gdynia.pl do dnia 16 grudnia 2020 roku do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2020 r o godz.12.00.

Osobą uprawnioną do kontaktów :

 w/w sprawie jest Pani Violetta Radosz-Szeliga kierownik administracyjno – gospodarczy . Telefon do sekretariatu szkoły : 58 620 30 02 .

Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zaproszenia do składania ofert.

Poleć tą stronę znajomym