KomunikatyWażne sprawy

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o grant w ramach naboru pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. Śląska 35-37, I piętro, sekretariat) dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR wskazanego w oświadczeniu krewnego – niedostarczenie takiego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Państwa wniosku.

Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w PGR może być zaświadczenie lub innymi dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Osoba do kontaktu: Aneta Grygiel-Dorszewska, tel. 58 761 77 26.

Poleć tą stronę znajomym