Z życia bibliotekiZ życia świetlicyZ życia szkoły

Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm jako termin opisujący zaburzenie rozwoju funkcjonuje już od wielu lat. Dla większości zaburzenie to jest jednak nadal niewiadomą, czymś niezrozumiałym, bywa, że wzbudza lęk. Można o nim dużo przeczytać w wielu publikacjach oraz w internecie. Piszą o nim zarówno specjaliści (nauczyciele, terapeuci, pedagodzy, psycholodzy), ale także rodzice, którzy poznali już diagnozę swoich dzieci. Informacje te dla wielu osób mogą jednak okazać się niepełne. Warto poznać najistotniejsze zagadnienia dotyczące autyzmu.

 

Autorem powyższych ilustracji jest profesor J. Rendle-Short z National Society for Autistic Children, USA. Opublikowaną ją za zgodą TheNational Autistic Society (Wielka Brytania). Opracowanie elektroniczne KTA Kielce.

 

Wśród symptomów autyzmu można wyróżnić „triadę defektów”:

  1. Defekt społeczny: to brak zdolności do nawiązywania wzajemnych relacji z drugą osobą. Jest on powszechnym symptomem autyzmu. Przejawia się w trzech typach zachowań „zamknięty w sobie, bierny i dziwny”. Do nieprawidłowości w sferze interakcji społecznych zalicza się: brak kontaktu wzrokowego, zaburzoną mimikę twarzy, niedostateczny rozwój związków rówieśniczych, brak odwzajemnienia społeczno – emocjonalnego oraz spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi ludźmi własnymi zainteresowaniami ale też radością i smutkiem.
  2. Defekt w komunikacji werbalnej i niewerbalnej: oznacza nieprawidłowy rozwój w zakresie rozumienia i ekspresji językowej, która służy do komunikowania się z innymi ludźmi. Nieprawidłowości w porozumiewaniu się mogą przybrać opóźnienie lub brak mowy werbalnej. Jednocześnie nie występuje kompensacja za pomocą gestów lub mimiki. Możemy mieć tez do czynienia z brakiem inicjatywy oraz małą wytrwałością w podtrzymywaniu konwersacji a wręcz stereotypowym, powtarzającym się wykorzystywaniem słów lub całych zwrotów oraz brakiem lub upośledzeniem zabawy spontanicznej. Zaburzenie to występuje w różnych stopniach nasilenia, przede wszystkim pojawia się w formie: braku wszelkiej chęci komunikowania się z innymi, echolalii i ciągłego powtarzania, komunikacji ograniczającej się do wyrażania potrzeb, nieadekwatnych do sytuacji wypowiedzi, nieprzestrzegania reguł językowych.
  3. Defekt aktywności imaginacyjnej bądź tez powtarzające się, ograniczone wzorce zachowań. Ostatnia kategorię objawów stanowią wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności o bardzo ograniczonym, powtarzającym się i stereotypowy charakterze. Do tego typu zachowań zaliczyć możemy nadmierne przywiązanie się do rutynowych czynności, stereotypowe często powtarzalne manieryzmy ruchowe, które dotyczą ruchów rąk bądź tez całego ciała a także skupianie uwagi na właściwościach przedmiotów, które są niefunkcjonalne.

Osoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż my. I nie jest to ani gorszy ani lepszy odbiór świata. Po prostu inny. Prezentowane w filmie zachowania wiernie odzwierciedlają zachowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

 

Zastanawialiście się kiedyś, jakie są mity i fakty na dotyczące autyzmu. Temat jest o tyle ciekawy, że każdy z nas ma „jakieś” wyobrażenie o dziecku z autyzmem i często wrzucamy autystyków do jednego worka. A to okazuje się być bardzo dużym błędem. Zapraszam Was do zapoznania się z kilkoma mitami/faktami o autyzmie:

MIT – Osoby z autyzmem nie przytulają się.  FAKT – Wiele osób z autyzmem przytula się do swoich rodziców, terapeutów, opiekunów.

♦♦♦♦♦

MIT – Osoby z autyzmem nie patrzą w oczy. FAKT – Część osób z autyzmem nawiązuje dobry kontakt wzrokowy.

♦♦♦♦♦

MIT – Autyzm dotyczy tylko dzieci. FAKT – Autyzm to zaburzenie dotyczące osób w różnym wieku. Najczęściej diagnozowane jest u dzieci.

♦♦♦♦♦

MIT – Wszystkie dzieci z autyzmem zachowują się tak samo. FAKT – Każdy z nas jest inny, więc nie ma również dwóch takich samych osób z autyzmem. Obraz zaburzenia może się bardzo znacząco różnić u różnych osób.

♦♦♦♦♦

MIT – Autyzm jest spowodowany przez odrzucającą postawę matki (teoria ”zimnej matki”). FAKT – Autyzm zdecydowanie nie jest wywołany przez nieprawidłowe relacje z matką i odrzucenie. To zaburzenie neurorozwojowe, na którego powstanie nie mają wpływu relacje z najbliższymi.

♦♦♦♦♦

MIT – Osoby z autyzmem nie mówią. FAKT – Wiele osób z autyzmem mówi, lecz bardzo często używany przez nie język jest „inny”, nie zawsze służy komunikacji oraz chęci dzielenia się wspólną uwagą.

♦♦♦♦♦

MIT – Osoby z autyzmem są wybitnie uzdolnione, genialne, niezrozumiane. FAKT – Wybitne, wybiórcze uzdolnienia występują bardzo rzadko. Wśród osób z autyzmem zdarzają się genialni matematycy, malarze, muzycy. Uzdolnienia te jednak są „wyspowe” i współistnieją z reguły ze znacznymi deficytami funkcjonowania społecznego.

♦♦♦♦♦

MIT – Osoby z autyzmem są smutne. FAKT – Często są to ludzie „wiecznie uśmiechnięci” i radośni, okazujący w ten sposób przynależność do świata społecznego. Jest to forma zdobywania przez nich akceptacji.

♦♦♦♦♦

 

Przedstawiam kilka propozycji książkowych poruszających temat autyzmu:

Autyzm – Apteczka pierwszej pomocy

Joanna M. Chmielewska – Czarodziejka (książka dla dzieci)

Joanna M. Chmielewska – Hubek Kubek (książka dla dzieci)

Roksana Jędrzejewska – Wróbel – Kosmita (książka dla dzieci)

 

Opracowała:

Magdalena Szreder

 

Źródła:

http://niebieskiskarb.pl/

https://www.pomocautyzm.org/misja

http://www.autyzm-kielce.pl/objawy_autyzmu.html

https://www.facebook.com/pedagogmichalina

http://autyzm.org.pl/

 

Poleć tą stronę znajomym