KomunikatyZ życia szkoły

Plan pracy zdalnej w SP26

Dzień dobry Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice!

Większość z Nas (a może nawet wszyscy) wolałoby pracować w szkole, jak dotychczas – w bezpośrednim kontakcie, w sali lekcyjnej. Sytuacja jest zupełnie inna – każdy z nas pracuje we własnym domu, ale wciąż zostajemy w swoich rolach – ucznia i nauczyciela. Ustaliliśmy wspólnie z nauczycielami główne zasady, które będą porządkowały nasze działania edukacyjne w kolejnych dniach. W zależności od tego, ile jeszcze będzie trwać zawieszenie zajęć, mogą one ulec modyfikacjom, dalszemu dostosowaniu do naszych wspólnych potrzeb  i możliwości.

 

Przedstawiam zatem ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY, WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 26 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA LUB DO ODWOŁANIA:

1 Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik i strona internetowa szkoły.  Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).

2. Przez e-dziennik i stronę internetową  nauczyciele wysyłają uczniom zadania do wykonania (zamieszczane są raz w tygodniu w poniedziałek na cały tydzień). Są to :

  • informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się / powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
  • linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
  • zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
  • inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.

 

3. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do   nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie spotkania online.

4. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel.Możliwe sposoby:

  • załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres mailowy służbowy nauczyciela,
  • inny uzgodniony przez nauczyciela sposób: np. Messenger.

5. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.

6. Od czwartku  26 marca zaplanowane zostały  spotkania online z nauczycielami:

  • spotkania obywają się na platformie wybranej przez nauczyciela;
  • każde spotkanie jest planowane przez nauczyciela – uczniowie otrzymują linki kierujące do spotkania,
  • jedno spotkanie trwa do 30 minut,
  • spotkania online są jednym z elementów zdalnego uczenia (nie są typowymi lekcjami)  i przeznaczone są przede wszystkim na omówienie nowych treści, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, odpowiedzi na pytania uczniów.

7. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp i inne.

8. Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, materiałów publikowanych w programach telewizyjnych czy radiowych.

9. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w zdalnym kontakcie.

Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.

 

                                                              Dyrektor Alicja Bajduszewska

Poleć tą stronę znajomym