Wyjścia i wycieczki

„Natura 2000- Przystanek Bałtyk”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „NATURA 2000 – PRZYSTANEK BAŁTYK. Edukacja Społeczności Nadmorskich Obszarów Chronionych” przy współpracy z Fundacją Inicjatyw Społecznych „BARWY ZIEMI”  współfinansowanego przez Unię Europejską

Celem kampanii jest popularyzacja obszarów chronionych pod względem atrakcji przyrodniczych i kulturowych, uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz lokalnej społeczności potrzeby i metod ochrony cennych przyrodniczo obszarów, na których zamieszkują.

W szkole odbywają się cyklicznie warsztaty dla uczniów, w których uczniowie mogli zagłębić zagadnienia dotyczące elementów środowiska przyrodniczego oraz idei ochrony przyrody.

16 lutego 2018 roku klasa III C uczestniczyła w konferencji naukowej organizowanej przez PAN w Sopocie.             Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat ochrony i popularyzacji terenów nadmorskich obszarów Natura 2000.

      

 

 

 

Poleć tą stronę znajomym

Dodaj komentarz