Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna”

KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-8

Kartka świąteczna

CELE KONKURSU:

 • Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
 • Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
 • Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

UCZESTNICY: Uczniowie z klas 0 – VIII.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Jest to konkurs międzyszkolny. Odbywa się w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni oraz w Szkole Podstawowej Jezuitów w Gdyni.
 2. W konkursie biorą udział uczniowie klas 0-8.
 3. Wychowawcy każdej klasy wybierają uczestników konkursu i informują uczniów o terminie konkursu.
 4. Konkurs będzie odbywał się w dniach od 28.11.2022r. do 09.12.2022r.
 5. Uczestnicy konkursu wykonają kartkę świąteczną o tematyce Bożego Narodzenia lub Nowego Roku. Uczestnik projektuje tylko pierwszą stronę kartki świątecznej, druga strona pozostaje nieuzupełniona.
 6. Do każdej kartki musi być dołączona karteczka z imieniem i nazwiskiem dziecka.
 7. Wychowawcy dostarczają wykonane prace do organizatorów konkursu do dnia 12.12.2022r.
 8. Technika wykonanych prac jest dowolna.
 9. Prace konkursowe nie będą zwracane. Zostaną przekazane z życzeniami świątecznymi dla podopiecznych w Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni i Domu Seniora „Magnolia” w Lęborku.

OCENA PRAC

 1. Oceny prac dokonają organizatory konkursu.
 2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach: 0-1, 2-3, 4-6 i 7-8.
 3. Komisja wybiera spośród wszystkich prac: 12 nagród głównych oraz 8 wyróżnień, kierując się następującymi kryteriami:
 • estetyka wykonanych prac (0-2pkt.)
 • oryginalność, pomysłowość (0 – 2pkt.)
 • zgodność pracy z tematem ( 0- 2pkt.)
 • wykorzystanie całej powierzchni jednej strony kartki (0- 1pkt.)
 • walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania ( 0 – 3pkt.)

Organizatorzy konkursu:

Agnieszka Augustyniak, Patrycja Śliwińska, Angelika Wasielke-Wit.

 

Prace prosimy przynosić do organizatorów konkursu bądź do swoich wychowawców. 

Poleć tą stronę znajomym