Gimnazjum nr 2

Historia szkoły przy obecnej ul.Wolności 25

W lipcu 1931 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przyznaniu kredytów na budowę nowej szkoły, usytuowanej na skraju lasu, przy ul. Leśnej (obecnie Wolności), skąd roztaczał się widok na morze oraz budujące się miasto i port.

Obwód szkolny obejmował tereny położone na zachód od Szosy Gdańskiej (obecnie ul. Śląska) i na północ od ul. Nowogrodzkiej, do Chyloni. Budowę jednopiętrowego budynku szkoły rozpoczęła firma „Uniger-Jakubowicz”.

7.12.1931 roku szkoła rozpoczęła działalność jako Publiczna Szkoła Powszechna w Gdyni. Naukę (w klasach I do V) podjęło w niej 450 uczniów. Szkoła miała osiem sal lekcyjnych. Kierownikiem szkoły został Wojciech Stańco; kierował nią do rozpoczęcia wojny. Prócz kierownika w skład grona pedagogicznego wchodzili: Gertruda Janasówna, Gertruda Leszczyńska (od 1934 żona W. Stańco), Agata Murawska, Eulalia Piekielna, Stefan Pucek. Władysława Radkówna i Maria Suryczowa.

W 1932 roku ze względu na wielkość okręgu szkolnego w pomieszczeniach Urzędu Emigracyjnego na Grabówku urządzono filię szkoły – trzech nauczycieli prowadziło tam naukę dla 197 dzieci w czterech oddziałach. Filia istniała do końca czerwca 1933, po czym część uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej przeniesiono do nowej szkoły, zbudowanej na Grabówku.

21.08.1933 roku Inspektor Szkolny nadał szkole numer 2.

Po wejściu wojsk niemieckich do Gdyni 14.09.1939 roku Szkoła Powszechna Nr 2 rozpoczęła działalność jako czteroklasowa szkoła prowadząca nauczanie tylko w obowiązującym wówczas języku niemieckim. Nowy kierownik nazywał się von Bisau. Polscy uczniowie nie otrzymywali świadectw i dokumentów stwierdzających ukończenia szkoły.

Pod koniec roku 1944 wraz ze zbliżaniem się frontu szkołę zamieniono na szpital polowy dla Żołnierzy Wehrmachtu. Budynek szkoły został częściowo zniszczony w trakcie walk toczonych o miasto.

27.04.1945 roku 288 uczniów rozpoczęło – mimo zniszczeń – naukę w Szkole Powszechnej Nr 2. W szkole pracowały trzy nauczycielki (Aniela Darecka, Gertruda Stańco i Teresa Talarowa), a naukę prowadzono na trzy zmiany.

Od 1.09.1945 roku Szkoła działa jako Powszechna Szkoła Podstawowa Nr 2.

W lutym 1946 roku w budynku szkoły rozpoczęło działalność Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, do 30.08.1947.

13.09.1948 roku w budynku rozbudowanej szkoły rozpoczęła nauczanie Państwowa Szkoła Powszechna dla Dorosłych, działająca do 1.10.1949. W tym samym roku otwarto pierwsze pracownie: fizyko-chemiczną i geograficzną.

1.05.1950 roku kierownictwo szkoły objął Leon Kąkol – przed wojną uczący w tej szkole.

Od 1951 roku aż do 1968 roku Huta „Jedność” z Siemianowic Śląskich wykorzystywała latem budynek szkoły. Huta pomagała w rozbudowie i wyposażeniu szkoły. Stary budynek został przebudowany, dobudowano nowe skrzydło, powstała sala gimnastyczna.

W latach pięćdziesiątych szkoła nawiązała współpracę z węzłem PKP w Gdyni (obecnie Rejon Przewozów Kolejowych w Gdyni).

16.11.1963 roku staraniem zakładu opiekuńczego oddano do użytku boisko szkolne z dwiema płytami asfaltowymi.

26.03.1966 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku szkoła otrzymała imię „Gdyńskich Kolejarzy”. Na frontonie budynku wmurowano tablicę pamiątkową, a szkole wręczono sztandar ufundowany przez Węzeł PKP Gdynia.

W 1968 roku szczep harcerski działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 otrzymał imię Jadwigi Roteckiej-Szewczuk, byłej nauczycielki tej szkoły, która w czasie ostatniej wojny działała w ruchu oporu.

W 1976 roku gdyńscy kolejarze przekazali harcerzom ze Szkoły Podstawowej Nr 2 ufundowany przez siebie sztandar.

1.09.1977 roku w szkole odsłonięto tablicę poświęconą Marii Nałęczównej, byłej nauczycielce tej szkoły, działaczce ruchu oporu w czasie wojny.

W 1980 roku ze względu na zły stan techniczny budynku szkoły nie przerywając nauki, (dzięki długotrwałym staraniom Pana Dyrektora Jerzego Krefta) w czasie ferii letnich i zimowych rozpoczęto kapitalny remont. Szkoła została zradiofonizowana, wyposażono gabinety przedmiotowe w konieczne pomoce naukowe.

Szkoła miała w tym czasie znaczące osiągnięcia w sporcie i turystyce pieszej. Dla przykładu szkoła była współorganizatorem półfinałów Mistrzostw Polski w piłce siatkowej dziewcząt szkół podstawowych. Dziewczęta wygrały ten półfinał, wygrywając przedtem eliminacje na szczeblu miejskim i wojewódzkim i zagrały w Spartakiadzie Centralnej w Warszawie. Była też przez szereg lat gospodarzem i organizatorem Rajdu Okrętowców ze startem i metą w naszej szkole.

W 1982 roku w czasie obchodów 50 rocznicy powstania szkoły; do użytku oddano Izbę Tradycji. Obchody planowane na grudzień 1981 roku odwołano po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego.

W 1987 roku otwarto sklepik Spółdzielni Uczniowskiej.

W sierpniu 1989 roku rozpoczęto kolejną modernizację szkoły, trwającą do końca sierpnia 1990 roku. M.in. przebudowano kuchnię, zmodernizowano klasy i szatnie, wykonano nowe wejście i elewację zewnętrzną, a w środku – drewniane boazerie. Dzięki pomocy PKP szkołę zradiofonizowano.

W 1990 roku zmieniono status szkoły na Samorządową Szkołę Podstawową Nr 2 w Gdyni.

We wrześniu 1993 roku w szkole otwarto pracownię komputerową.

W 1995 roku szkoła nawiązała współpracę ze szkołą podstawową w Rödeby pod Karlskroną w Szwecji. Efektem współpracy są m.in. coroczne wymiany grup uczniów.

W 1999 roku w związku z ogólnopolską reformą systemu oświaty szkoła rozpoczęła działalność jako Zespół Szkół Nr 2 złożony ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2. W nowo utworzonym gimnazjum zorganizowano m.in. dwie klasy z rozszerzoną nauką języka francuskiego (6 godzin w tygodniu; pod patronatem ambasady francuskiej) obok normalnej nauki języka angielskiego.

1.09.2000 roku we współpracy z Radą Dzielnicy uruchomiono w szkole siłownię.

W kwietniu 2001 roku uczniowie klas „francuskich” wyjechali na tygodniową wycieczkę do Holandii, Belgii i Francji.

Poleć tą stronę znajomym