Z życia szkoły

„Posadź drzewo” – zapraszamy do wzięcia udziału

„Posadź drzewo” – zapraszamy dzieci i młodzież do udziału

Szanowni Państwo, po raz kolejny zachęcamy młodych mieszkańców Gdyni, aby zabrali głos i decydowali o najbliższym otoczeniu. Głosowanie w akcji „Posadź drzewo” trwa do 15 kwietnia.

Projekt „Posadź drzewo” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wykorzystując technologie informacyjno-komunikacyjne, uczniowie zostali włączeni w proces decydowania o tym, gdzie w mieście zasadzić drzewo. Uczeń, mając do dyspozycji aktywne Konto Mieszkańca, poprzez wielofunkcyjną aplikację Gdynia.pl, do 15 kwietnia może zgłosić propozycję miejsca, w którym powinno się pojawić nowe drzewo. A wszystko za pomocą funkcjonalności, jaką jest zakładka „Posadź drzewo” w aplikacji gdynia.pl i Koncie Mieszkańca. Lokalizacja ta może być niemalże dowolna, jedynym ograniczeniem jest kwestia własności terenu i jego docelowe przeznaczenie. Lokalizacje, które otrzymają najwięcej głosów, będą ostatecznie analizowane pod względem zasadności i na tej podstawie wybrane do realizacji. Dla rodziców stworzono również instrukcję zakładania Konta Mieszkańca i delegowania uprawnień do korzystania z niego przez dzieci – uczniów. W taki sposób, poprzez aplikację, młodzi gdynianie będą mogli oddać głos na wybraną lokalizację lub wskazać inną.

Dodatkowo podajemy opis sposobu głosowania:

·     Rodzice gdyńskich uczniów aktywują konta dzieci poprzez dodanie adresu e-mail. Jeśli już je aktywowali w ubiegłym roku to nie ma potrzeby robić tego ponownie.

·     Następnie dzieci logują się do własnych kont poprzez stronę konto.um.gdynia.pl lub aplikację gdynia.pl.

·     Wybierają zakładkę „Posadź drzewo” i wysyłają swoje propozycje nasadzeń.

 

Poleć tą stronę znajomym