Strona główna » Otwarta szkoła

Otwarta szkoła

Ważne!!!

 Opłaty za „Otwartą Szkołę w kl. 0-III proszę przynosić wychowawcom w zamkniętej i opisanej kopercie.

 W kl. IV – VI – bezpośrednio do koordynatora „Otwartej Szkoły” – p. Jolanty Głodowskiej

W ramach programu „Otwarta Szkoła”, w roku szkolnym 2017 / 2018, prowadzone są zajęcia wyszczególnione poniżej. W sprawie zapisów na zajęcia kontaktować należy się z  wychowawcami klas (kl.0 – III, a kl. IV – VI u koordynatora.

Zapisy przyjmujemy do 28 września 2017 r.( czwartek)
Koordynator programu zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć oraz liczby grup.

Plan zajęć Otwartej Szkoły