Z życia szkoły

Teatr Navpaky „Skazane kochać”

W Konsulacie Kultury prezentowany będzie spektakl po ukraińsku z polskimi napisami.

 

Teatr Navpaky Театр Навпаки „Skazane kochać” / «ПРИРЕЧЕНІ ЛЮБИТИ»

Teatr Navpaky to jedyny teatr w Polsce ze stałym repertuarem w języku ukraińskim.

Театр Навпаки – це єдиний театр у Польщі з постійним українськомовним репертуаром.

Spektakl w języku ukraińskim z synchronicznie wyświetlanymi polskimi napisami.

Спектакль українською мовою з синхронічно висвітленими написами польською мовою.

GRAMY / ВИСТУПИМО
14.12.2021, wtorek / вівторок, godz. / год. 19

Konsulat Kultury
ul. Jana z Kolna 25
CZAS TRWANIA / ТРИВАЛІСТЬ: 50 min / хв.
BILETY / КВИТКИ: 20 zł / зл

Bilety można kupić online:

https://gck.interticket.pl/program/teatr-navpaky-teatr-navpaki-skazane-kochac-prirechen%D0%86-lyubiti-6896?fbclid=IwAR3ykHJ48pGPJGjbvFAvWh6QGcD_EiQBT8pzFCUqw4AqFrwAeDra06DlR40

 

Dramat Bohdana Bojczuka „Skazane kochać” to sztuka w jednym akcie, której akcja dzieje się nocą na cmentarzu. Spektakl opowiada historię młodej kobiety, która z powodu prześladowań mieszkańców wsi decyduje się wywołać ducha zmarłego męża, aby udowodnić swoją niewinność. 

Dramaturgia i tajemniczość spektaklu trzymają widza w napięciu od początku do końca. Spektakl zawiera elementy muzyczne w postaci wielogłosowego ukraińskiego ludowego śpiewu a cappella, nazywanego również białym głosem. Unikatowym walorem przedstawienia są napisy w języku polskim wyświetlane synchronicznie podczas trwania spektaklu. Biały głos pojawiający się w spektaklu oraz ukraiński język, którym posługują się aktorzy, idealnie wprowadza widza w tajemniczy klimat pogańskich obrzędów prostej ludności zamieszkującej ukraińskie wsie. 

Autor – Bohdan Bojczuk to ukraiński poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki, członek literackiej „Grupy Nowojorskiej” powstałej w latach 50-tych XX w. na emigracji w USA. Autor licznych zbiorów wierszy (m.in. „Czas bólu”, „Wspomnienie miłości”), sztuk teatralnych („Dwa dramaty”) i powieści („Dwie żony Alberta”). Jego dzieła wydawane są w Nowym Jorku, Monachium i Kijowie oraz były tłumaczone na języki angielski, polski, rumuński i rosyjski.

♦♦♦♦♦

«Приречені любити» Богдана Бойчука це – драма однієї дії, яка відбувається вночі на кладовищі. П‘єса розповідає історію молодої жінки, яка через переслідування мешканців села наважується викликати дух померлого чоловіка для того,  щоб довести свою невинність.

Завдяки драматургії та таємничості спектаклю, глядач відчуває напруженість від початку до кінця театральної вистави. У ній присутні музичні елементи у вигляді багатоголосого українського народного співу (званого також «білим голосом») у акапельному виконанні акторів. Унікальною особливістю спектаклю є написи польською мовою, які синхронічно висвітлюються під час вистави. Білий голос, який звучить у виставі українською мовою, ідеально впроваджує глядача в таємничий клімат язичницьких обрядів простого населення, що проживає в українському селі.

Богдан Бойчук є автором драми,  а також  українським  поетом, прозаїком, перекладачем  та літературним критиком. Він є членом  літературної «Нью-Йоркської групи», яка виникла  у  50-х роках  XX-го століття в еміграції у США. Автор численних збірок віршів (між іншим  «Час болю», «Спогад кохання»), п‘єс («Дві драми») та романів  («Дві жінки Альберта»). Його твори видаються в Нью-Йорку, Мюнхені, Києві, а також перекладені англійською, польською, румунською та  російською мовами.

♦♦♦♦♦

Teatr Navpaky to jedyny teatr w Polsce ze stałym repertuarem w języku ukraińskim.

„Navpaky” znaczy „na opak”, „na odwrót”, co doskonale oddaje ideę przyświecającą naszemu teatrowi.  Założony został w 2012 roku w Gdańsku przez Oksanę Terefenko – aktorkę, wokalistkę i reżyserkę – z miłości do teatru i kultury swoich przodków. Wychodząc naprzeciw tradycyjnej dla mniejszości ukraińskiej w Polsce formy teatru opierającej się na adaptacji podniosłych, pełnych patosu dzieł ukraińskich wieszczy narodowych, za cel postawione zostało przedstawienie mniej znanych utworów w pełni ukazujących bogactwo wschodniej kultury.

Stawiamy na formy przystępne dla widza, dlatego też na repertuar teatru składają się zarówno spektakle dramatyczne, jak i muzyczne, zachwycające wielogłosowym, białym śpiewem. Wszystkie sztuki grane są w języku ukraińskim, część z nich z synchronicznie wyświetlanymi polskimi napisami, co stwarza niepowtarzalną okazję kontaktu z kulturą ukraińską polskiemu odbiorcy.

♦♦♦♦♦

Театр Навпаки – це єдиний театр у Польщі з постійним українськомовним репертуаром.

«Навпаки» означає щось зовсім інше, протилежне. Саме таке значення досконало відтворює ідею театру, який був заснований у 2012-му році в Ґданську Оксаною Терефенко. Любов до театру та культури спонукала актрису, вокалістку та режисерку до його створення. Беручи під увагу традиційну для української меншості в Польщі форми театру, яка базується на адаптації особливого почуття піднесення та великого захоплення творів народних віщунів, ціллю театру стали маловідомі твори, що у повній мірі показують багатство східної культури.

Ми хочемо представити глядачеві доступні для нього форми театру, а тому – в нашому репертуарі можна побачити не тільки драматичні вистави,  але і музичні спектаклі, співані багатоголосним, білим співом. Всі спектаклі поставлені українською мовою, частина яких показана з польськими написами, висвітленими синхронічно під час вистави, що створює неповторну нагоду польському глядачеві доторкнутися до української культури.

 

 

Poleć tą stronę znajomym