Opłata za obiady – grudzień

Opłata za obiady na grudzień (Tatrzańska i Wolności) wynosi:

70,00 zł  (14 × 5,00 zł ) 

wpłaty na konto  do piątku 29 listopada 2019 r.

W tytule przelewu prosimy podać IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ UCZNIA.

nr konta: 91144010260000000012535538

W GRUDNIU NIE WPŁACAMY NA M-C STYCZEŃ !!!!

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 8.00 do 14.00

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25

Poleć tą stronę znajomym