Opłata za obiady – październik 2020

Opłata za obiady na m-c październik 2020 (ul. Tatrzańska i Wolności)

105 zł   (21 obiadów x 5,00)

Opłaty za obiady  będą przyjmowane  od 25 września 2020 r.

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../2020;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

 

14 października nie ma obiadów.

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25

Poleć tą stronę znajomym