Opłata za obiady – grudzień 2021

W miesiącu grudniu będzie 16 obiadów (1-22.12)

Ze względu na to, iż część klas jest na kwarantannie lub zdalnym nauczaniu informujemy, że każdy uczeń dostanie od wychowawcy kwitek z kwotą, którą należy opłacić do dnia 3 grudnia. 

Prosimy nie opłacać styczniowych obiadów. 

Opłaty za obiady będą przyjmowane do 3 grudnia.

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Każdy uczeń otrzyma kwitek z kwotą do zapłaty.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Warunkiem zapisania ucznia na obiad jest wypełnienie karty obiadowej dostępnej zarówno w świetlicy, jak i na stronie internetowej szkoły.

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../2021;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

 

 

Poleć tą stronę znajomym