Opłata za obiady – marzec 2020

Opłata za obiady na m-c marzec 2020 (ul. Tatrzańska i Wolności)

105 zł   (21 obiadów x 5,00)

W związku z jubileuszem szkoły w piątek 20 marca nie ma obiadu.

Opłaty za obiady  będą przyjmowane  do 28 lutego 2020 r.

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../2020;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

 

 

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 8.00 do 14.00

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25

Poleć tą stronę znajomym