Opłata za obiady – marzec 2021

Opłata za obiady na m-c marzec 2021

115zł  (23 obiadów x 5,00)

Opłaty za obiady będą przyjmowane do 5.03.2021

Ze względu na okresowe wprowadzenie nauczania zdalnego, prosimy wpłacać TYLKO kwoty, które otrzymają Państwo na kwitkach.

 

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../2021;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25

Poleć tą stronę znajomym