Opłata za obiady – styczeń 2021

Opłata za obiady na m-c styczeń 2021

50zł  (10 obiadów x 5,00)

W styczniu opłata za obiady dotyczy TYLKO klas 0-3.

Opłaty za obiady będą przyjmowane do 18.01.2021r.

 

nr konta: 91 1440 1026 0000 0000 1253 5538

W tytule wpisać:   obiady na m-c …../2021;  imię i nazwisko ucznia;  klasa

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane są TYLKO NA KONTO.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00 (Uchwała Nr XVI/378/08 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2008r).

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25

Poleć tą stronę znajomym