Komunikaty

W odpowiedzi na zaproszenie Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, uczniowie naszej szkoły wezmą udział w BEZPŁATNYM projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Szczegółowy raport z badań dostępne są na stronie https://dbamomojzasieg.com/pobierz-raport/.  Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do naszych działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.

Podczas trwania projektu naukowo-badawczego chcemy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

  • w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
  • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
  • jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
  • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

Badaniem objęci będą uczniowie klas 7szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjalne.

Opracowane wyniki badań posłużą do:

  • stworzenia szczegółowego raportu z badań,
  • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
  • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
  • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
  • przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

Informacje o badaniu

Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety
internetowej. Głównym celem prowadzonych działań jest zanotowanie wzorów korzystania
przez młodzież z telefonów komórkowych oraz poruszenie ważnego problemu, jakim jest
problem odpowiedniego korzystania z portali społecznościowych. Badanie jest całkowicie
anonimowe i dobrowolne zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania
praktycznych rekomendacji ograniczających problem e-uzależnień.
Zadawane pytania dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z codziennym
użytkowaniem telefonu komórkowego oraz internetu przez młodzież, częstotliwości
korzystania z różnych cyfrowych narzędzi komunikacji. Część pytań odnosi się do
zadowolenie z życia młodych osób oraz do oceny własnego samopoczucia.
Wypełnienie ankiety zajmuje przeciętnie około 30-40 minut. Uczniowie biorący udział w
badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów będących na
wyposażeniu szkoły w obecności nauczyciela prowadzącego. Jeśli uczeń nie zdąży zakończyć
badania na lekcji istnieje możliwość dokończenia badania w domu. W celu wzięcia udziału w
badaniu niezbędne jest podanie przez ucznia prawidłowego adresu e-mail, na który
przesłany zostanie całościowy raport z prowadzonych badań.
Do końca stycznia uczniowie otrzymają zgody na udział w badaniu, które prosimy podpisać (rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do psychologa/pedagoga szkolnego.
Koordynator: Agnieszka Nowicka, psycholog
Poleć tą stronę znajomym

Dodaj komentarz