Strona główna » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Zarząd:

  • Przewodniczący –  Karolina Krasowska, V B
  • Zastępca przewodniczącego – Dorota Szymańska, kl. V a
  • Sekretarz – Maja Pniewska, kl. VI b

Opiekunowie:

  • mgr Jolanta Głodowska
  • mgr Małgorzata Masłowska
  • mgr Anna Pączek

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych,
  • realizowanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

„Szczęśliwy numerek”

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zainicjowaną w latach ubiegłych akcję losowania „Szczęśliwego numerka”. Dodatkowo przy współpracy pani prowadzącej sklepik szkolny rozpoczynamy projekt „Dziś  niespodziankę otrzymuje ……” opierający się na podobnej zasadzie jak „Szczęśliwy numerek”. Codziennie, począwszy od 10 października będzie losowana jedna osoba, która to osoba otrzyma drobny smakołyk z asortymentu sklepiku.

Samopomoc koleżeńska  

Już od poniedziałku 13 października zapraszamy i zachęcamy do korzystania z zajęć Samopomocy Koleżeńskiej. Jeśli masz problem z zadaniem domowym, potrzebujesz pomocy w przygotowaniu się do pracy klasowej czy może lubisz uczyć się w grupie zapraszamy do nas. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 13.50-14.25 w sali nr 20.