Strona główna » Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Zarząd:

  • Przewodnicząca –  Karolina Krasowska, VI B

Opiekunowie:

  • mgr Jolanta Głodowska
  • mgr Małgorzata Masłowska
  • mgr Mariola Nowak

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych,
  • realizowanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.