Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 12-13-14 marca odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

12.03.2019 – Język polski – godz. 7.50

13.03.2019 –  Matematyka – godz. 8.00

14.03. 2019- Język obcy – godz. 8.00

Klasy VII rozpoczynają zajęcia od 3 godziny lekcyjnej tj. 9.50 w dniach od 12-13-14.03.2019.

Klasy III gimnazjalne mają lekcje według planu w dniach 12-13.03.2019.
14 marca rozpoczynają zajęcia od 3 godz. lekcyjnej.

Klasy VIII po zakończonym egzaminie rozpoczynają lekcje według planu od 3 godziny lekcyjnej.