Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 18-19-20 grudnia odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.

18.12.2018 Język polski – godz. 7.50

19.12.2018 Matematyka – godz. 8.00

20.12.2018 Język obcy – godz. 8.00

W tych dniach klasy III gimnazjalne mają lekcje według planu.

Klasy VII rozpoczynają zajęcia od 3 godziny lekcyjnej tj. 9.50

Klasy VIII po zakończonym egzaminie rozpoczynają lekcje według planu od 3 godziny lekcyjnej.