Strona główna » Obiady grudzień 2018 -14 obiadów

Obiady grudzień 2018 -14 obiadów

52,00 zł (13×4,00 zł) ul.WOLNOŚCI 25

41,60zł (13×3,20 zł) ul.Tatrzańska 40

jeden obiad odliczony za 12 listopada b.r.

wpłaty na konto od 20 do 29 listopada 2018 r.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie otrzyma posiłku.

nr konta: 91144010260000000012535538

Prosimy nie wpłacać w grudniu za obiady na styczeń 2019 r. Wszystkie wpłacone kwoty zostaną bezzwrotnie przekazane do Urzędu Miasta – konieczna będzie powtórna wpłata !!!

czytaj więcej

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 8.00 do 14.00

 Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25