Strona główna » Obiady listopad 2018

Obiady listopad 2018

80,00 zł (20×4,00 zł) ul.WOLNOŚCI 25

64,00zł (20×3,20 zł) ul.Tatrzańska 40

wpłaty na konto od 22 do 26 października 2018 r.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie otrzyma posiłku.

nr konta: 91144010260000000012535538

czytaj więcej

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 8.00 do 14.00

 Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25