Strona główna » Obiady kwiecień 2019

Obiady kwiecień 2019

50,40 zł (12×4,20 zł) ul.WOLNOŚCI 25

63,00zł (18×3,50 zł) ul.Tatrzańska 40

wpłaty na konto  do 29 marca 2019 r.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie otrzyma posiłku.

nr konta: 91144010260000000012535538

 Proszę wpłacać podane kwoty, nie zaokrąglać !!!

czytaj więcej

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 8.00 do 14.00

 Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko nie zostanie wpuszczone do stołówki.

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25