Strona główna » Obiady maj 2018

Obiady maj 2018

W związku z wycieczkami klasowymi w maju i czerwcu b.r.
przed wpłatą na konto proszę telefonicznie uzgadniać kwoty do zapłaty

72,00 zł (18×4,00 zł) ul.WOLNOŚCI 25
57,60zł (18×3,20 zł) ul.Tatrzańska 40
wpłaty od 17 do 27 kwietnia 2018 r.

nr konta: 91144010260000000012535538

czytaj więcej

Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Opłaty przyjmowane w sekretariacie szkoły odbywają się w każdym ostatnim tygodniu miesiąca od 8.00 do 14.00

Odliczenia za nie zjedzone obiady, następują tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka ustnie lub telefonicznie w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 12.00

58 620 66 64 – sekretariat przy ul. Tatrzańskiej 40

58 620 30 02 – sekretariat przy ul. Wolności 25