Strona główna » Rekrutacja 2018-19

Rekrutacja 2018-19

Informujemy zainteresowanych szóstoklasistów, że od 4 maja do 11 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 przyjmujemy wnioski  o przyjęcie do klas siódmych dwujęzycznych z językiem francuskim. Język francuski oraz przedmioty nauczane dwujęzycznie będą realizowane przez nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni. Możliwość kontynuowania nauki w II Liceum przy ul.Wolności 22 B.

W dniu 11 czerwca br. o godz. 15.00 odbędzie się w budynku II LO przy  ul. Wolności 22 B test predyspozycji językowych. Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania. Chętnych serdecznie zapraszamy.

WNIOSEK

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy innowację pedagogiczną w klasach czwartych dwujęzycznych pod tytułem „Francuski przepustką do Twojej przyszłości”. Przyjmujemy wszystkich chętnych bez egzaminów na podstawie świadectwa ukończenia klasy trzeciej.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z  terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w  Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r. Dokumenty do pobrania tutaj Link do logowania dla rodziców grup przedszkolnych tutaj (od 26 marca 2018 r.)