Matematyczny trening w 5b

W klasie 5b trenowaliśmy mnożenie pisemne. Łatwo nie było, zdarzały się pomyłki lecz ostatecznie osiągnęliśmy sukces.