Konsultacje w dniu 8 listopada

Informujemy, że w dniu 8 listopada w godzinach 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla klas 1 – 7. Rodziców uczniów klas 8. i 3. gimnazjum zapraszamy na zebranie z wychowawcami o godzinie 17.30. Zebrania będą poprzedzone spotkaniem z panią dyrektor w celu omówienia przebiegu egzaminu i sprawdzianu.
W tym dniu nauczyciele będą oczekiwali w dwóch budynkach naszej szkoły:
– Tatrzańska (T)
– Wolności (W)
Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku: Konsultacje.