Strona główna » Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Kalendarz/Dni wolne/Uroczystości szkolne:

4 września ( poniedziałek ) – rozpoczęcie roku szkolnego

14 września ( czwartek ) – zebrania z rodzicami

27 września ( środa )- pasowanie na ucznia

14 października ( sobota ) – Święto Edukacji Narodowej

19 października ( czwartek ) – konsultacje z rodzicami

11 listopada ( sobota ) – Narodowe Święto Niepodległości

23 listopada ( czwartek ) – zebrania z rodzicami

5-6-7 grudnia ( wtorek-środa-czwartek ) – próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjalnych

11 grudnia( poniedziałek ) – wystawienie przewidywanych ocen za I semestr

14 grudnia ( czwartek) konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami ndst

14 grudnia ( czwartek ) kiermasz ozdób świątecznych, koncert noworoczny

22 grudnia ( piątek ) – wigilie klasowe

23 grudnia – 1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia ( sobota ) – Święto Trzech Króli

15 stycznia ( poniedziałek ) – wystawienie ocen śródrocznych

25 stycznia ( czwartek ) – wywiadówki

29 stycznia – 11 lutego – ferie zimowe

15 marca ( czwartek ) – konsultacje z rodzicami

29 marca – 3 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

12 kwietnia ( czwartek ) – zebrania z rodzicami

18-19-20 kwietnia (środa-czwartek-piątek) – egzamin gimnazjalny ( trzy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów G i klas IV-VI SP)

1 maja ( wtorek )  Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny

3 maja ( czwartek ) Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

26 kwietnia ( czwartek ) – uroczystość z okazji 25 – lecia nadania szkole imienia Żołnierzy Armii Krajowej

30 kwietnia, 2 maja i 4 maja – dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

10 maja (czwartek ) – olimpiada przedszkolaka

15 maja ( wtorek) – wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych

17 maja ( czwartek) – zebrania z rodzicami

31 maja ( czwartek ) – Boże Ciało – dzień wolny

1 czerwca ( piątek ) – Dzień Dziecka – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca ( piątek ) – zakończenie roku szkolnego