Strona główna » Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Kalendarz/Dni wolne/Uroczystości szkolne:

3 września ( poniedziałek ) – rozpoczęcie roku szkolnego

13 września ( czwartek ) – zebrania z rodzicami

21 września ( piątek ) – Sprzątanie Świata

27 września ( czwartek ) – pasowanie na ucznia

28 września ( piątek ) – Dzień Sportu BE ACTIVE

12 października ( piątek) ) – Dzień Edukacji Narodowej – apel i posiedzenie RP

30 października ( wtorek ) – Noc Horrorów

1 listopada ( czwartek ) – Wszystkich Świętych  – dzień wolny od pracy

2 listopada ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

8 listopada ( czwartek ) – konsultacje i zebrania z Rodzicami

11 listopada ( sobota ) – Narodowe Święto Niepodległości

XI/XII – próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjalnych i klas VIII

13 grudnia ( czwartek ) – wystawienie przewidywanych ocen za I semestr

13 grudnia ( czwartek) – konsultacje z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami ndst

13 grudnia ( czwartek ) –  kiermasz ozdób świątecznych, Koncert Świąteczny

21 grudnia ( piątek ) – wigilie klasowe

22 grudnia – 1 stycznia – zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia ( niedziela ) – Święto Trzech Króli

18 stycznia ( piątek ) – wystawienie ocen śródrocznych

25 stycznia ( piątek) – początek II semestru

30 stycznia ( środa ) – wywiadówki semestralne dla klas 0 -3

31 stycznia ( czwartek ) – wywiadówki semestralne dla klas 4 – 8 + III G

styczeń 2019 – Dzień Języka Polskiego

11 lutego  – 22 lutego – ferie zimowe

luty 2019 – Dzień Języków Obcych

luty 2019 – Dzień Patronów

luty/marzec 2019 – próbny egzamin dla uczniów klas III gimnazjalnych i klas VIII

9 marca ( sobota) – Dzień Otwarty Szkoły

18 – 22 marca – Międzynarodowy Dzień Wody, Dni Bałtyku

21 marca ( czwartek ) – Dzień Wiosny

28 marca ( czwartek ) – zebranie ( kl. VIII i III G.), konsultacje/zebranie kl. 0 – 7

29 marca ( piątek ) – Konkurs Zagadkus

marzec 2019 – Rekolekcje Wielkopostne

10 – 17 kwietnia – Obchody Dnia Ziemi

10, 11, 12 kwietnia (środa-czwartek-piątek) – egzamin gimnazjalny, kl 0 – 8 w SP na ul. Tatrzańskiej

15,16,17 kwietnia ( poniedziałek, wtorek, środa ) – sprawdzian klas VIII ( kl. III G – dni wolne od zajęć edukacyjnych, kl. 0 – 7 lekcje wg planu na ul. Tatrzańskiej )

18 – 23 kwietna – wiosenna przerwa świąteczna

1 maja ( środa )  Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny

2 maja ( czwartek ) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 maja ( piątek ) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

9 maja ( czwartek ) – Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem (kl.3 SP)

9 maja ( czwartek ) – wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych

9 maja ( czwartek) – konsultacje i zebrania z rodzicami

16 maja (czwartek ) – Olimpiada Przedszkolaka

10 czerwca ( poniedziałek ) – wystawienie ocen rocznych

czerwiec 2019 – Dzień Talentów

20 czerwca ( czwartek ) – Boże Ciało – dzień wolny od pracy

21 czerwca ( piątek ) – zakończenie roku szkolnego