Konsultacje

Konsultacje w dniu 8 listopada

Konsultacje w dniu 8 listopada

Informujemy, że w dniu 8 listopada w godzinach 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla klas 1 – 7. Rodziców uczniów klas 8. i 3. gimnazjum zapraszamy na zebranie z wychowawcami o godzinie 17.30. Zebrania będą poprzedzone spotkaniem z panią dyrektor w celu omówienia przebiegu […]

Czytaj więcej

Konsultacje

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów Szkoły podstawowej nr 26/Gimnazjum nr 2 mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w ramach konsultacji, odbywanych według ustalonego harmonogramu. Nauczyciele czekają na rodziców 15 minut od rozpoczęcia konsultacji, chyba że uzgodniono telefonicznie lub przez e-mail służbowy nauczyciela późniejszą godzinę spotkania. Nauczyciele […]

Czytaj więcej